Alloimmunisering under graviditet

advertisement
Alloimmunisering under
graviditet
Antikroppar mot fostrets röda
blodkroppar
Gottvall 2009
Alloimm
• Blodgrupps system
» ABO systemet
» Rh systemet (D, C, c, E, e)
» Kell, Duffy (Fy), Kidd (Jk), MNS, m.m.
» Köldagglutininer, P, Lewis
Alloimm
• Hur vanligt är det med RBK imm under
graviditet?
• Alla gravida
• RhD negativa
• (Jfr Preeclampsi, DM typ 1, typ 2, Duplex,
Missbildningar)
Alloimm
• Feto-maternell blodblandning
• Uppkomst av maternella antikroppar
(mot fostrets RBK)
• IgM och IgG antikroppar
– o transport till fostret
Alloimm
• Antikroppspåverkan på fostret
» Anemi
» Hyperbil emi
» Hypoalbiminemi
» Mjält-lever-placenta hyperplasi
» Hypoxemi, organ hjärtsvikt, stas, hydrops,..
Gottvall 2009
Alloimm
• Hur upptäcks Imm under graviditet?
• Olika regionprogram
• Screening
Alloimm
• Titrar
» IAT, (Enzym)
• Låg – Stabil - Hög
(skillnad från DAT)
Alloimm
• Särskilt allvarliga IgG antikropps immuniseringar
» Rh (D,c,E)
» Kombinationsimm. (D+c, D+C,…)
» Kell
• Mindre allvarliga
» C, e, Fy, Jk,
• Icke allvarliga
» Köldaggl.,IgM antikroppar (Lewis, P,…)
Alloimm
• När misstänka allvarlig immunisering?
• Titrar
» Tidigare icke känd imm
» Tidigare känd imm
Alloimm
• Första utredning
•
•
•
•
Bf´s blodgrupp (negativ/heteroz/homozygot)
Anamnes tidigare grav – imm ?
Subgruppera anti-D (IgG 1-4)
Blodgruppera fostret via serumprov modern
» D, c
• Blodgruppera fostret via Amc
» D, c, C, E, Kell, Duffy, Kidd
Alloimm
• Är fostret påverkat? Ytterligare utredning
• Kvantitering anti-D (RhD imm)
• Ultraljud,
» incomp tecken?
» Flödesmätning art cerebri media
• Fostervattenprov (risk åtgärd), CTG
• Cordocentes (CC)
Alloimm
• Åtgärder under graviditet – icke invasiva
• Följa titrar o ev kvant anti-D
• Usg inkl flöden art cerebri media
• CTG
Alloimm
• Åtgärder under graviditet – invasiva
– (Amniocentes)
– Cordocentes (risk åtgärd)
• Behandling under graviditet
– Intrauterin blodtransfusion till fostret (risk åtgärd)
– Plasmabyte av modern
– IVIG
Alloimm
• Slutlig åtgärd – Förlossning vid optimal tid, o vid rätt
Sjh
– Alla före grav.-v 40+0dg
(i regel 38+)
• Flödespåverkan, Ascites, Hydrops;
– Ev. intrauterin behandling och förl vid lungmognad
Alloimm
• Handläggning utanför Universitets sjukhus
– Screening (grav.-v 25 resp 35 i regel)
– Besked från Blodcentral om immunisering
– Samråd med perinatalmedicinsk grupp
– Planera för upprepad provtagning, utvidgad
utredning o lämpig förlossningstidpunkt o klinik
Alloimm
• Titer
Kvant anti-D
1-8
< 0,8
Saknar oftast bet
inga svåra fall av HDN
16-32
0,8-1,4
Sällan behov BB
”gråzon” förl v 36-
>64
>1,4
BB kan bli aktuellt
risk HDN
>1000
Högrisk
>3
Högrisk
Alloimm
Förlossningsklinik
Hemortslasarett
US
Titer < 32/16
Kvant < 0,7
Förlossning v 38+
Titer >64
Kvant > 0,7
Förl < v 37
BB risk
Alloimm
• Vid förlossning
– Akutprover från navelvensprov
• Behandling postpartum – Barnet
• Ljusbehandling, sollampa
» Vid bilirubin stegring utan anemi
• Blodtransfusion/blodbyte
» vid bilirubin stering + anemi
Alloimm
• Profylax
- när då?
Alloimm - profylax
• RhD neg kvinnor, Icke immuniserade
Efter partus av RhD pos barn (inom 72 tim)
Exeres vid abort/missfall
Utomkvedshavandeskap, Gen Amc
Ablatio misstanke, Yttre vändning
Gottvall 2009
Alloimm
• Andra Alloimm
• ABO imm
• Trombocyt imm
Alloimm
• Vilka typer av imm är farligast ?
• Vid vilka titrar finns risk akut behov
blodbyte post partum?
• När skall RhD profylax ges?
• Ablatio, maternellt HbF 2%, medför?
Download