Graviditet och bipolär sjukdom

advertisement
Graviditet och bipolär sjukdom
Bipolärmottagning
Psykiatri Affektiva 1
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Bemanning
•
•
•
•
•
•
•
•
8 Läkare
8 Sjuksköterskor
3 Psykologer
2 Kuratorer
2 Arbetsterapeuter
1 Fysioterapeut
4,5 Läkarsekreterare
1 Enhetschef
Bipolär sjukdom typ 1 och 2
• Upptagningsområde – Göteborg, Mölndal,
Härryda, Partille, Öckerö. Ca 680 000 invånare.
• Ca 1700 patienter på mottagningen
• Inflöde av nya patienter – ca 30/månad
• Utflöde – ca 8/månad
• Ca 875 patienter i litiumregistret
Det specifika arbetet…
• Remittering av gravid
patient
• Informationssamtal
• Första besök vid
graviditet
• Upprätta gemensam
vårdplan
• Läkemedel?
•
•
•
•
•
•
MVC/BVC
Ultraljud
Samverkan
Uppföljning
Hembesök
Mammagrupp
Fysisk hälsa
Vardags
rutiner
Amning?
Tidigare
upplevelser
Sömn
Mamman
Socialt
nätverk
Psykisk
ohälsa
Egna
resurser
Missbruk
Partnerns
förutsättningar
Kunskap
Insikt
”Riskpatienter”
• Gravid patient ska inte mötas av motsägande budskap från olika
vårdgivare – samarbetet är viktigt!
• Ingen medicin är riskfri.
• Okontrollerad affektiv sjukdom under graviditet och nyföddhetsperiod
innebär större risker än medicinering.
• Lågriskpatient – Stabilitet under lång tid och som inte tidigare uppvisat
snabba eller allvarliga återinsjuknande vid utsättning av läkemedel.
• Mellanriskpatient – Överväg utsättande av läkemedel före graviditet,
återinsättande vid behov efter första trimestern.
• Högriskpatient – Instabil affektiv sjukdom, anamnes på svåra affektiva
skov eller snabba återinsjuknande vid tidigare utsättningsförsök
rekommenderas som regel att fortsätta med litium.
• Särskild riskgrupp är kvinnor med tidigare postpartumpsykos (20-40%
insjuknar vid kommande förlossning).
Vikten av stabilitet…
Mammagrupp
• Sömnföreläsning
• Anknytning, skuld och skam
• Barnmorska från spec. MVC Rose-Marie - bemötande,
förlossning, amning etc
• Gyllingen – mötesplats för barn till föräldrar med psykisk
sjukdom
• Kurator från mottagningen
• Socialtjänsten
• Erfarenhetsgrupp och utvärdering
• Två uppföljningsträffar erbjuds
TACK!!!
• Jenny Alfaro, 031-343 39 12 eller
0700-82 48 77
[email protected]
• Mari Andersson, 031-343 39 10 eller 0736-60
18 19.
[email protected]
BIPOLÄRMOTTAGNING
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Create flashcards