Vettig filosofi - Tore Nordenstam

Götheborgske spionen, nr 6, 1958, s.12
Vettig filosofi
Filosofiska problemställningar (Norstedts, kr. 14: 50) av Justus Hartnack är en ovanligt
vettig filosofihistoria i det lilla formatet. Författaren går visserligen i den vanliga lunken:
börjar med Thales och slutar med några samtida filosofer. Men han har inte lagt så
mycket vikt vid den historiska utvecklingen utan i stället försökt att få fram vad som gör
att vissa problem kallas för filosofiska problem och vad som är utmärkande för filosofiskt
resonemangssätt. Det är ett lyckat grepp. Filosofins historia är nämligen i och för sig
skäligen ointressant för en filosof; hans uppgift är inte att bedriva historia utan filosofi.
En anmärkning är att författaren presenterar för mycket material. Ett snävare urval med
mer analys av exemplen hade hjälpt läsaren både att förstå resonemangen bättre och att
inse var det filosofiska i dem ligger. Varför räknas Epikuros' råd i levnadskonst till
filosofin t. ex.? Man får knappast något svar.
Hartnack skriver ledigt och har ytterligare den förtjänsten att han ägnar största utrymmet
åt modern filosofi.
Boken är översatt från danskan, i vilket förefaller överflödigt. Eller kan inte studenter
läsa danska?
Tore Nordenstam