Coeli USA - Förvaltarkommentar per 30 april, 2017

advertisement
Carl Anderen, förvaltare av
Coeli USA - Förvaltarkommentar per 30 juni, 2017
Coeli USA.
Kommentar till månaden:
•
Den amerikanska aktiemarknaden börjar se lite trött ut och utsattes för flera skarpa kursfall för IT-aktier som initialt utlöstes av
varningar från Goldman Sachs chefsinvesterare att den låga volatiliteten i många av de stora IT-aktierna kan göra investerare
blinda till cykliska risker och marknadsregleringar.
•
Vår portfölj hade det kämpigt under den senare delen av månaden då vi gradvis avvecklade gamla positioner och hade svårt
att hitta nya attraktiva deals att ersätta dem med. Den månatliga avkastningen uppgick till -2,73 %.
Översikt
Startdatum
2014-06-18
Förvaltningsavgift
1,75 %
Prestationsbaserad avg.
N/A
Riskgrad
5 av 7
Händelser och trender på marknaden som dominerar utvecklingen:
•
President Trump meddelade att han vill dra tillbaka USA från klimatavtalet från Paris då han anser det gynnar andra nationer
på bekostnad av amerikanska arbetstagare.
•
Theresa Mays framtid som Storbritanniens premiärminister är mer osäker efter hennes chansning att ha ett tidigare val
Största innehav (%)
misslyckades kapitalt bara några dagar innan Brexit-förhandlingarna skulle inledas.
•
•
•
Den amerikanska centralbanken höjde räntan i sin fjärde successiva höjning sedan december 2015 då de höjde för första
S&P 500 EMINI INDEX
22,9%
gången på 9 år. På senare tid har flera av dess medlemmar kommenterat att uppgången för aktier och andra tillgångsklasser
SSGA SPDR S&P 500 ETF
14,2%
kan vara en källa till potentiell oro.
SOUR MSCI EM MA AC
7,0%
De 34 största bankerna som är verksamma i USA passerade USAs centralbanks stresstest på deras förmåga att motstå
VANG S&P 500 PTF -USD
6,4%
ekonomiska chocker vilket fick ett flertal av bankerna att annonsera planer om ökade utdelningar och återköp av egna aktier.
WAGEWORKS INC
3,6%
Saudiarabiens biträdande kronprins Mohammed Bin Salmas ersatte sin farbror som arvinge till tronen i ett chockmeddelande
som konsoliderar den 31-årige ledarens makt i världens största oljeexportör.
Förändringar i portföljen:
•
Vår portföljstorlek minskade avsevärt under månaden till följd av färre nya transaktioner
samt att de nuvarande historiskt låga rabatterna för köpsidan har temporärt gjort dem mer
riskabla.
•
Vi har ökat vår exponering mot finanssektorn men är fortsatta försiktiga med den svaga och
nyhetsdrivna energisektorn samt nyligen även den potentiellt övervärderade teknologisektorn.
Fondens positionering:
•
Vi tror det finns anledning att vara lite försiktigare de kommande veckorna då aktiemarkaden
känns sårbar på nedsidan. En hygglig korrigering skulle vara fördelaktigt då det kommer att öka
rabatterna för köpsidan och få investeringsbankerna att jobba hårdare för att placera aktierna
till mer långsiktiga investerare.
Utveckling per andelsklass
1 mån
i år
3 år
Från Start
Coeli USA RSEK
-2,73%
0,06%
59,45%
62,14%
Jämförelseindex
-2,23%
1,32%
63,17%
66,00%
VIKTIG INFORMATION. Denna förvaltarkommentar är enbart ämnad som information och utgör inget erbjudande om eller utfästelse att köpa eller sälja finansiella instrument
eller att på annat sätt delta i någon transaktion. Informationen i publikationen utgör ingen juridisk, skatte- eller investeringsrådgivning. Alla förutsägelser om framtiden är med
nödvändighet behäftade med osäkerhet och några eller alla av de prognoser som görs i detta material kan komma att signifikant avvika från det verkliga utfallet. Historisk utveckling
utgör ingen indikation om framtida utveckling. Informationen i publikationen är baserad på källor som bedömts som tillförlitliga. Coeli AB kan dock inte garantera nämnda informations
riktighet och ansvarar inte för förluster som kan uppstå genom att någon använder sig av uppgifter lämnade i denna publikation.
Sveavägen 24-26 ,111 57 Stockholm l www.coeliam.se
l
[email protected]
l
Org. Nr. 556608-7648
l
Tel: 08 506 223 10
Download