Svensk Distanshandel driver 15 viktiga frågor inom Logistiken.

advertisement
Svensk Distanshandel driver 15 viktiga
frågor inom Logistiken.
Inom arbetsgruppen ”Logistik” har under hösten-vintern ett grundligt
arbete bedrivits för att tydligt beskriva och prioritera vilka områden
som är viktiga för att E-handeln skall växa från dagens 6% av
detaljhandeln till 8, 10 eller 12%. En del kan och borde genomföras
inom något år medan andra är mer omfattande och tar längre tid.
Logistikgruppen träffas regelbundet och är tacksamma för all input
från medlemmar och partners!
5 områden är extra prioriterade…
Låt mottagaren styra sista milen
Var, när och hur skall leveransen ske? Detta måste vara en fråga som konsumenten kan besluta
om och styra. Kanske föredrar konsumenten att få alla sina leveranser till något annat än det
ordinarie ombudet? Kanske vill man ha en speciell vara till ett ombud på landet eller vid jobbet?
Kanske vill man samla ihop veckans leveranser och få hemlevereras på lördag förmiddag?
Behoven och önskemålen varierar från person till person och från köp till köp. Det borde till och
med vara möjligt att enkelt styra om en påbörjad leverans!
Snabbare och smartare returer
Om leveransen kan ske på mindre än ett dygn så ska inte returprocessen behöva ta en vecka
eller mer! En kund som får vänta på ersättningsvara eller återbetalning blir lätt missnöjd. Vi vet
att oron för returer är ett viktigt skäl att inte e-handla. Risken är stor att kunden vid nästa köp
hellre väljer en fysisk butik där man vet att man lätt kan byta eller lämna tillbaka sin vara.
Trogna, välkända kunder borde kunna få ersättning eller ny leverans i samma ögonblick som
paketet lämnas in hos ombudet!
Leverans och hämtning även lördag-söndag
Fysiska butiker är idag ofta öppna många timmar alla veckans dagar. En stor del av shoppandet
sker i anslutning till helgen. E-handeln måste naturligtvis finnas tillgänglig hela veckan. Om
kunden lägger sin order på fredag kväll eller lördag räcker det inte att varorna finns tillgängliga
på tisdagen. Då handlar man hellre i butik! För logistikföretagen borde det innebära bättre
resursutnyttjande och möjlighet att ”svälja” fortsatt ökande volymer!
Bättre leveransupplevelse
Överlämnandet av försändelsen kan och borde vara höjdpunkten i hela köpupplevelsen på nätet!
Det är ju enda gången i ett E-handelsköp som kunden står öga mot öga med en levande
människa. Givetvis skall bemötandet vara snabbt, trevligt och professionellt, paketet snyggt och
prydligt men det är också en möjlighet att göra kunden ”lite mer än nöjd”. Ombudet är en
handelsman som gärna säljer och representerar E-handlaren. Kanske merförsäljning, kanske
kampanjer, kanske lämna över en katalog eller kundtidning, kanske bara förstärka
köpupplevelsen och gratulera till ett bra köp!
Marknadsföring av Distanshandelskanalen
Alla, konsumenter, opinionsbildare och politiker borde inse vilka fantastiska möjligheter som Ehandeln innebär! Miljontals produkter tillgängliga enkelt, bekvämt och tryggt! Effektiv
konkurrens som kommer konsumenten till nytta. E-handlare, transportörer,
betalningsförmedlare och branschförening borde samlas kring en tydlig kampanj för att
marknadsföra kanalen som sådan – kanske under varumärket Trygg E-handel!
… ytterligare 10 områden är nästan lika viktiga:
Snabbare, säkrare leveranser till Europa
E-handeln blir alltmer internationell och svenska E-handlare behöver bättre verktyg! Svenska Ehandlare är duktiga och har ofta goda förutsättningar att konkurrera på de stora
centraleuropeiska marknaderna men det behövs bättre och mer kostnadseffektiva
transportlösningar både för leveranser till Europa och för returer.
Distribution av livsmedel
Hälften av vad vi handlar är livsmedel. Efter några ”svåra år” börjar det ta fart. Det började med
matkassarna men nu börjar också fullsortimentsaktörer växa fram. När det blir naturligt att
handla livsmedel på nätet så kommer det att lyfta hela E-handeln! För att lyckas krävs nya
transportlösningar!
Hemleverans
Det bekvämaste för kunden är naturligtvis att få leveransen ända hem – antingen på kvällen eller
i helgen men det kräver nytänkande från logistikföretagen. Det får inte bli för dyrt och det måste
ske när någon är hemma. Kanske i bestämda tidsfönster ett par gånger i veckan. Kanske
kompletterat med inbärning, avemballering och retur.
Bättre infrastruktur hos konsument
Varor som inte är för dyra eller för stora skall naturligtvis delas ut i postlådan! Ännu mycket fler
E-handelsvaror borde kunna delas ut i postlådan om fastighetsboxar och villabrevlådor
anpassades för det. Tekniska lösningar och idéer finns det gott om men det är en viktig
branschfråga att gemensamt driva utvecklingen framåt. Transportföretagen borde erbjuda
möjligheten för kunder som själva investerar i en större, kanske låsbar, postlåda!
Hållbart och Klimatsmart
Transporter påverkar vårt klimat. Medvetenheten hos konsumenterna ökar. Det finns mycket
som talar för att Distanshandel är ett bra miljöalternativ men det behövs utveckling.
Transportföretagen har ett ansvar att driva ett aktivt klimatarbete och att tydligt redovisa
påverkan för E-handlare och kunder. Fler klimatsmarta alternativ behövs!
Stöd för företag som vill lägga till E-handel
Kedjeföretag som vill lägga till E-handel som kanal ställs inför en rad utmaningar. I branschen
finns kunskap om hur man kan möta utmaningarna, hur logistiken bör läggas upp, hur kanalerna
kan stödja varandra i stället för att konkurrera, hur implementering, integration och prissättning
bör hanteras osv. Multikanalföretagen står idag för en stor del av tillväxten och borde få bättre
stöd från logistikföretagen!
Collect-in-Store
E-handelsleverans genom det egna butiksnätet ger många fördelar! Multikanalföretagen vill
gärna att kunden, då det passar, kommer till den egna för att hämta ut E-handelsvaran. Där kan
man också hantera eventuella byten, returer och skapa merförsäljning. En utmaning för
logistikföretagen är att skapa lösningar där det egna fysiska butiksnätet kompletterar ombuden.
3PL speciellt för E-handel
Många mindre och medelstora E-handlare har svårt att nå stordriftsfördelar i sin interna
logistik. Styckkostnaderna för lager, plock & pack, administration och transporter etc.blir för
höga. Det finns ett behov av kraftfulla tredjepartslogistiker som kan ge även mindre E-handlare
den service de behöver, utveckla deras affär, hantera styckplock och konsumeter.
Logistikföretagen eller de stora E-handlarna har potentialen!
Samma-dag-leveranser lokalt
Ibland är det bråttom, bråttom, bråttom! Det kan vara ett plagg till festen på fredag, en present
eller ett kylskåp som ”sagt upp sig”. Här finns en marknad för lokala logistiklösningar som kan
konkurrera med den lokala gallerian eller stormarknaden!
Säkrare leverans
E-handel är idag ett säkert sätt att handla men finns fortfarande en oro kring leveranssäkerhet
som bromsar en del konsumenter från att handla på nätet. Bedrägerier, identitetskapning och
stölder måste minimeras. E-handlare och logistikföretag har ett gemensamt ansvar att utveckla
säkerheten bl a genom säkrare identifiering vid order och vid leverans!
Download