BILDEN BUDSKAP FORM KRAFTFÄLT

advertisement
MKV Ann Lundqvist ref. Bo Bergström Bild och budskap . Ellen Lupton Jennifer Cole Phillips Graphic design the new basics .
BILDEN
BUDSKAP
FORM
KRAFTFÄLT
vad i bilden påverkar oss?
Betraktaren och bilden - innebörd och tolkning
1. punkter linjer ytor
2. figur - grunden och bakgrunden
3. delar nära varandra - helhet
4. svårtolkade bilder - vasen...
5. Minsta delen i en bild - “delbetydelse” - läggs
samman till “helbetydelse”.
Vi lägger ihop ytor, linjer, punkter till en hel bild...
MKV Ann Lundqvist ref. Bo Bergström Bild och budskap . Ellen Lupton Jennifer Cole Phillips Graphic design the new basics .
Perceptionen
fokus och kraft eller
obetydlig fläck? En punkt
i en bild skapar fäste för
ögat, drar till sig blicken.
Många punkter skapar en
massa eller en linje...
Punkter kan skapa ytor.
MKV Ann Lundqvist ref. Bo Bergström Bild och budskap . Ellen Lupton Jennifer Cole Phillips Graphic design the new basics .
Punkt
En serie av punkter utan
mellanrum.
En början och ett slut.
Linje som fäste för balans.
Linje som skapar rörelse
och något att följa.
Vi mäter en linje i vikt.
Linjens uttryck skapas med
pennan eller penseln...
Skapar ytor och former.
Linjer kan skapa ytor.
MKV Ann Lundqvist ref. Bo Bergström Bild och budskap . Ellen Lupton Jennifer Cole Phillips Graphic design the new basics .
Linje
En fylld färgad form är en
yta. En linje som är bred,
riktigt bred blir en yta.
Punkter riktigt tätt blir en
yta. En yta täckt av text är
också en yta.
En yta kan vara vit, otäckt
och fylla en funktion som
en yta, luft är ofta en vacker
yta i formen, mellanrummet
det icke fyllda...
MKV Ann Lundqvist ref. Bo Bergström Bild och budskap . Ellen Lupton Jennifer Cole Phillips Graphic design the new basics .
Ytor
Ytor i perspektiv, linjer som
skapar djup. Med linjer, ytor
och punkter i illustration
och grafisk form simuelras
djup och perspektiv.
MKV Ann Lundqvist ref. Bo Bergström Bild och budskap . Ellen Lupton Jennifer Cole Phillips Graphic design the new basics .
volym
och djup
Vilket intryck skapar bildens
beskärning/utsnitt.
MKV Ann Lundqvist ref. Bo Bergström Bild och budskap . Ellen Lupton Jennifer Cole Phillips Graphic design the new basics .
Bildutsnitt
Skala
Här är både och. En
asymetrisk form med
symmetriskt mönster.
Balans med dynamik.
Mönster och bilder
med rörelse kan skapa
symmetrisk känsla i sin
placering med balans.
(mer i Bildkommunikation pdf)
MKV Ann Lundqvist ref. Bo Bergström Bild och budskap . Ellen Lupton Jennifer Cole Phillips Graphic design the new basics .
Symmetri
Asymetri
Repetition skapar
spännande ytor av mönster.
Landskapet blir en tavla.
Logotypen blir ett
spännande mönster för
profil.
En yta med flera höghus
blir ett tygmönster.... grafisk
form.
MKV Ann Lundqvist ref. Bo Bergström Bild och budskap . Ellen Lupton Jennifer Cole Phillips Graphic design the new basics .
Mönster
Mönster är en sak, spänning
och former. Upprepning kan
bli monotont eller skapa
suggestiv rytm.
Olika utsikt kan skapa
oanande möjligheter. Ställ dig
utanför formen och titta in, vad
händer med bilden?
Rytm även i texters placering,
bilderns layout och innehållets
återkommande delar i en form.
MKV Ann Lundqvist ref. Bo Bergström Bild och budskap . Ellen Lupton Jennifer Cole Phillips Graphic design the new basics .
Rytm
Viktigt i form att skapa
ingång i innehållet. Att
skapa något att fästa
innehållet i. På olika sätt.
Kring en mittaxel eller med
stor kontrast. Spänning
kan skapas med en stark
orientering och medvetna
val.
MKV Ann Lundqvist ref. Bo Bergström Bild och budskap . Ellen Lupton Jennifer Cole Phillips Graphic design the new basics .
Placering
Orientering
MKV Ann Lundqvist ref. Bo Bergström Bild och budskap . Ellen Lupton Jennifer Cole Phillips Graphic design the new basics .
BILD
BUDSKAP
LAGAR
BETYDELSER
delbetydelser - helbetydelser
Gestaltlagarna
Ordningsinnet i vår hjärna - vi vill tolka, vi har förmåga att
se mönster och sammanhang.
Närhetens lag - PLACERING - HÖR IHOP
Likhetens lag - FÄRGKODER - LOGO KOPPLAR SAMMAN...
Kontiunitetslag - UPPREPNING
Slutenhetens lag - RAMA IN - FÄRGA IN - FÅNGA IN
MKV Ann Lundqvist ref. Bo Bergström Bild och budskap . Ellen Lupton Jennifer Cole Phillips Graphic design the new basics .
Grundelement
Redunans - bilder som visar harmoniska landskap, lugna ytor
och inte ger frågetecken
Entropi - Främmande, ovanliga bilder med disharmoni i det den
berättar i sina ytor..
Hemlighetsfulla bilder
PO Enquist:
Ytan i en bild - kulissen, scenen, det som bygger upp bildens
budskap.
Blickfånget - det som får oss att vilja tolka, det som möter vår
blick - Bildens kommunikativa yta!
MKV Ann Lundqvist ref. Bo Bergström Bild och budskap . Ellen Lupton Jennifer Cole Phillips Graphic design the new basics .
Balans
“punkten i bilden”
Roland Barthes - fransk bildteoretiker
Studium - bild som låter sig tolkas och analyseras
öppnar för att visa sina budskap
Visar omvärlden som den är men fotografens bild mer än betraktarens bild - fotografen tolkar omvärlden
Punctum - bild som inte kan fångas med verbalt språk.
Betarktarens bild, ev tolkning styrs av våra erfarenheter och
emotionella mottagare.
Kanske kan man inte sätta fingret på vad som är fel i bilden vad händer i bilden? Och vi måste söka förklaring eller sätta
egna ord på detta.
Utan ord - mer upplevelsen av bilden
Med ord - man försöker sätta ord på upplevelsen
MKV Ann Lundqvist ref. Bo Bergström Bild och budskap . Ellen Lupton Jennifer Cole Phillips Graphic design the new basics .
Fascination i bilden
MKV Ann Lundqvist ref. Bo Bergström Bild och budskap . Ellen Lupton Jennifer Cole Phillips Graphic design the new basics .
vad man anar utanför kameran
Bildens negativa och positiva rum
det betraktaren fyller i - den negativa, det man ej ser är mera spännande i en bild!
Entydlig tolkning- detonation - I BILDEN
Mångtydig tolkning- Konnotation - I BILDENS YTTRE RUM
Privat tolkning
Sublimal kommunikation
-
dolda bidskap i en bild (reklam t ex, insmygd logo, varumärke)
Arketyp - omedveten symbol - ursprung i vårt arv (CG JUNG)
Solen, elden, fader, moder...
(reklambild samling kring lägerelden.. PRIPPS BLÅ)
MKV Ann Lundqvist ref. Bo Bergström Bild och budskap . Ellen Lupton Jennifer Cole Phillips Graphic design the new basics .
Rummet intill - mellanspelet
MKV Ann Lundqvist ref. Bo Bergström Bild och budskap . Ellen Lupton Jennifer Cole Phillips Graphic design the new basics .
MKV Ann Lundqvist ref. Bo Bergström Bild och budskap . Ellen Lupton Jennifer Cole Phillips Graphic design the new basics .
Download