Jag, Patient!

advertisement
Jerker Ringström
Founder & CEO
2016-04-28
E-hälsans bakomliggande drivkrafter
Välstånd
Patient integritet
Ökade
kvalitetskrav
Demografi
Decentraliserad
vårdansvar
Produktivitet
Datasäkerhet
Köpkraft
Teknik
Stigande
vårdkostnader
E-hälsa
Utbildningsnivå
Ändrade
konsument beteenden
Patientmakt
Tillväxt
Ökade kostnader för
kliniska prövningar och
forskning
Svårt att
hitta patienter
Bristande ekonomiska
styrmodeller
Informationssamhället
Behovet av patientstöd i vårdprocessen
Hälsovård
Sjukvård
Eftervård
Ingen diagnos
Diagnos
Diagnos
Information,
jämförelse och motivation i
förebyggande och
förberedande syfte
Klinisk stöd och
Informationshantering
Uppföljning,
Bevakning, stöd
utanför sjukhuset
Standardiserade
vårdförloppet
Jag, Patient = Tillit, trygghet, integritet i hela patientresan
Information, kunskap, jämförelse med andra och
motivation i förberedande syfte samt
säker kommunikation med vården och andra patienter
Patient Centric Model
Grafikexempel
Connecting Research and Medicine
Data
Knowledge
Population-based research
Individual treatment
Varför göra en kokbok för cancerpatienter?
Världshälsoorganisationens cancerforskningsorgan IARC:
” minst vart tredje cancerfall i världen skulle kunna undvikas om alla levde hälsosamt”
• LIFESTYLE
- har en betydande roll vad gäller utveckling och behandling av cancer.
- har en betydande roll under rehabilitering efter behandling.
• NUTRITION
- har en avgörande roll vad gäller utveckling och behandling av cancer.
- har en avgörande roll under rehabilitering efter behandling.
- har en avgörande roll för stimulans av immunförsvaret.
Kroppens innovativa mekanism - Ketos
• Cancercellen saknar normalcellens flexibilitet och kräver mellan 5-35 gånger mer socker än frisk vävnad
för att växa optimalt.
• Normalcellen är mycket flexibel och kan med fördel nyttja fettmetabolism för sin energiproduktion.
• Enkelt uttryckt: inget socker-ingen tillväxt av tumörceller, -opåverkad tillväxt av normalceller.
• Kroppens normala celler försörjs med hjälp av ketonkroppar som produceras av levern som alternativ
energikälla i avsaknad av kolhydrater.
Kan ketos utnyttjas i matlagning?
KETOGEN KOST uppfanns redan på 1920-talet och har varit grund för många "dieter" där den kanske
mest kända är LCHF (low carb high fat) som har ett ketogent inslag.
"Diettänket" inriktas på välmående men saknar den helhetssyn som krävs för implementation av en
ketogen livsstil för att stötta specifikt cancerpatientens behandling och rehabilitering.
Konsekvent implementation av en ketogen kosthållning kräver förståelse för förändrad användning av
ingredienser, nya maträtter, och nya tillagningssätt
Nutragen Livsstil
• Kombination av ketogen kosthållning och stimulans av
mikrobiotans/mikrobiomets immunostimulerande och
inflammationshämmande produktion.
• Maximera energiinnehåll (kcal)- eliminera kolhydrater (socker).
Ny verklighet med trendiga inslag
0-carb braised porkfilet caprese (kolhydratfri brässerad fläskfilé caprese)
0-carb charred salmon (kolhydratfri halstrad gravad lax)
Jag Patient
INTERSYSTEMS
INERA
0-carb pizza (kolhydratfri pizza)
Stefano Catenacci
Leif Mannerström
Download