Hallunda 29 aug 2005

advertisement
• 2008-05-20
Varför säkerhet
• Att bevara en hemlighet
• Att skydda tillgångar materiella och immateriella
• Krav från leverantörer eller kunder
• Säkerhet för personal och kunder
• Att vara medveten om sina risker och att minimera
riskerna.
• Att ha någon att skylla på
Säkerhet
•
•
•
•
•
IT säkerhet
Informationssäkerhet
Person säkerhet
Fysisksäkerhet
Brandsäkerhet
Vilken ordning?
• Brandsäkerhet
•
•
•
•
Informationssäkerhet
IT säkerhet
Fysisksäkerhet
Person säkerhet
Hallunda 29 aug 2005
Information
• Oavsiktlig spridning
• Avsiktlig spridning
• Informations inhämtning
 Informationsspridning
 okända
 vänner
bekanta
 familj
 familj
 make
make
 maka
maka
 Informationsspridning
 okända
 vänner
anställda
 familj
 Ledgrupp
 CEO
make
 CFO
maka
ISO
•
Miljömedvetandet har kommit in i styrelserummen, 14001
•
Kvalitet är en ”grundbult”. 9001
•
Säkerhet har lång tradition - men inte samma dignitet.
•
Hur ökar vi medvetandet om säkerhetsfrågorna?
ISO 27001
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Säkerhetspolicy.
Säkerhetsorganisation.
Klassificering och kontroll av tillgångar.
Personal och säkerhet.
Fysisk och miljörelaterad säkerhet.
Styrning av kommunikation och drift.
Styrning av åtkomst.
Systemutveckling och -underhåll.
Avbrottsplanering.
Krishantering.
Efterlevnad.
Fördelar
–
skapar förtroende på marknaden
–
definierar nivåer för säkerhetsarbetet
–
ger förtroende hos underleverantörer
–
skapar trygghet hos medarbetarna
–
ökar säkerhetsmedvetandet i företaget
Fördelar i org
–
standardiserar begrepp och språkbruk, skapar klara
och entydiga definitioner
–
förebyggande insatser istället för
”brandkårsutryckningar”
–
reducerar interna och externa felkostnader
–
regelbunden översyn av effektivitet hos systemet
Affärsidé
Panaxia Information Care (Pan-IC)
• Vi erbjuder säker och miljöriktig logistik för
tillvaratagande av digital och analog
information samt miljöriktig destruktion av
informationsbärare och elektronisk
hårdvara.
Tjänster
• Logistik för inhämtning/leverans av hårdvara.
• Mottagning/leverans lager för hårdvara.
• Verkstad för informations avprogramering.
• Arkivering av information.
• Administrering av datorhall och servrar.
• Undersökning och klargörning av försändelser.
Download