Ladda ner sammanställning

advertisement
Föräldraenkät efter Beardslees
familjeintervention
• Enkäten besvarad av 17 patienter som
behandlas vid Psykiatriska klinikerna i
Skellefteå och Umeå
• 14 mödrar och 3 fäder (varav en styvfar)
• Både föräldrar med hemmavarande barn
och utflyttade barn
• De flesta har insjuknat under de senaste
fem åren
Familjeinterventionen har haft positiv påverkan på
patient, barn och make/maka
Några beskrivningar
Patient
•Det känns som en stor sten har släppt. Att dottern stått i focus
•Lugnare och mindre orolig för barnen.
•Ja, att vi tillsammans har fått prata om det som har varit och är, blivit
mer öppna inför varandra och att man inte behöver ha ett svar utan kan
bara finnas där och lyssna om någon vill.
•Har gett mig bättre självförtroende som förälder
Make/maka
•upplever att det blivit mer harmonisk stämning i huset där det är lättare
att kommunicera med varandra.
Familjeinterventionen har haft positiv påverkan på
patient, barn och make/maka
Barnen
•
•
•
•
•
•
•
•
Barnen blir tryggare när de mer konkret förstår vad som har hänt i familjen,
varför mammans beteende förändras ibland.
Barn född -89 frågar mera / pratar mer om min ohälsa. Törs vara tonårsbråkig,
kan bli irriterad på mig.
Barnen har blivit mer frispråkiga, inte lika inneslutna.
Hon började vända ilskan mot sig själv alldeles innan interventionen = hon slog
sig själv när jag hade ångest. Det har inte hänt sen interventionen började.
Vi har upplevt att barnen har blivit öppnare och kan ifrågasätta olika situationer
och händelser som de inte tycker är bra. Vi upplever att familjeinterventionen
har gjort att barnen inte har så stora funderingar angående pappas depression.
De har även en förståelse över hans sätt att agera och vad det beror på om han
mår sämre.
De har blivit bättre på att berätta hur de känner/tycker
Har fått större förståelse ang. psykisk ohälsa.
Barnen har reagerat mycket positivt. Framkommer bättre förståelse för vad
som har hänt när alla dörrar öppnas och att de hemligheter som har hållit på
kan komma fram i ljuset.
Något mer samtal med partner om sjukdomen
Jag har pratat mer om depressionen/psykisk
ohälsa med min partner efter familjeinterventionen
A ntal
15
10
5
0
Helt
Delvis
Stämmer
Inte alls
Något mer samtal med barnen
Jag har pratat mer med mina barn efter
familjeinterventionen
A n ta l
15
10
5
0
Helt
Delvis
Stämmer
Inte alls
Något mer frågor och tankar från barnen
A n ta l
Barnen har tagit upp tankar eller frågor om
depressionen/psykisk ohälsa mer efter
familjeinterventionen
15
10
5
0
Helt
Delvis
Stämmer
Inte alls
Ökad förståelse
Familjeinterventionen har ökat förståelsen om
hur depressionen/psykisk ohälsa påverkar
familjen
Antal
15
10
5
0
Helt
Delvis
Stämmer
Inte alls
Mindre oro för barnen
Jag har orot mig mindre för mina barn efter
familjeinterventionen.
Antal
15
10
5
0
Helt
Delvis
Stämmer
Inte alls
Obetydligt ökad oro för barnen
A n ta l
Jag har
orot mig mer för mina barn efter
familjeinterventionen
20
15
10
5
0
Helt
Delvis
Stämmer
Inte alls
Starkt stöd för familjeintervention
Familjeinterventionen borde ingå automatiskt i
behandling av psykisk ohälsa om det finns barn i
familjen
A n ta l
20
10
0
Helt
Delvis
Stämmer
Inte alls
Starkt stöd för familjeintervention
Några kommentarer:
• Intervention borde ingå i all behandling när det finns barn inblandade.
Även nya partners borde få komma på samtal vid något tillfälle. Inte
bara föräldrar till barnet
• Dessutom måste jag framhålla att denna intervention och andra samtal
antagligen räddat mitt liv.
• Familjeinterventionen borde ingå automatiskt i behandling av psykisk
ohälsa om det finns barn i familjen.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards