Träning för medveten närvaro och resiliens (TMR) - Well-Aware-ness

advertisement
Träning för medveten närvaro
och resiliens (TMR)
Projektet Träning för medveten närvaro och resiliens (TMR) är fn ett samarbete mellan
Psykologenheten Väster som representant för Göteborgs Stad, Klinisk Fysiologi/Sahlgrenska Akademin och Well-Aware-ness AB. Projektet är i slutfasen vilket öppnar för att
arbeta med andra kommuner och stadsdelar.
Projektet arbetar med två interventioner:
- En skolbaserad intervention för att utveckla en metod som bygger på medveten
närvaro och som är anpassad för skolklasser. Under 2016 kommer metoden att
genomföras i sex fjärde- och femteklasser i Göteborg. Interventionen kommer sedan
att utvärderas och därefter finnas tillgänglig för fler skolklasser.
- En klinisk intervention för att utveckla en metod i medveten närvaro anpassad
för barn med identifierad stressrelaterad måttlig psykisk ohälsa. Under 2016-2017
kommer metoden att genomföras och beforskas i grupper av barn och unga. Interventionen kommer sedan att utvärderas och därefter sannolikt implementeras på i första
hand Barn- och Ungdomsmedicinska mottagningar.
Syftet med projektet är att kunna erbjuda skolbarn och deras familjer, lärare och
kamrater en forskningsbaserad insats med effekter som bland annat känslomässig
stabilitet, stärkt uppmärksamhet, fokus och mental härdighet; så kallad resiliens.
De ungdomar som redan uppvisar en negativ utveckling mot psykisk ohälsa får prova en
intensivare intervention som förhoppningsvis kan erbjuda en vändpunkt till en positiv
utveckling.
Resultatet kommer att förmedlas i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad
samt blir föremål för vetenskapliga artiklar och doktorandprojekt.
Kontakta oss för
mer information:
Katarina Frisenstam
Laundy
Projektledare
0708-855178
[email protected]
Elin Borg TMR-G
Projektkoordinator
0761-997532
[email protected]
Download