Pressmeddelande: Digital närvaro genererar

advertisement
Pressmeddelande: Digital närvaro genererar
rekordmånga nya kunder till MaintMaster
Det har blivit en rivstart på 2016 för Linköpingsföretaget MaintMaster Systems AB. MaintMaster är
ett underhållssystem som används av företag inom framförallt tillverkande industrier. Systemet
hjälper till att säkerställa en lönsam driftsäkerhet genom att förhindra oplanerade driftstopp i
produktionen.
Bara under april månad har 8 nya kundkontrakt tecknats och flera befintliga kunder har utökat sitt
användande av systemet genom att införa det på flera delar inom organisationen. Anledningen till
det ökade intresset för MaintMaster tros till stor del bero på den ökade digitala närvaron enligt
marknadschef Sofia Modigh:
”- Sedan vi lanserade vår nya hemsida i våras har vi märkt av en avsevärt högre besökstrafik, både
inom Sverige men framförallt från länder runt om i världen. Vi har också sett att antalet
förstagångsbesökare som hittar till oss via sökmotorer ökat och att dessa i hög grad leder till köp.
Försäljningschefen Henrik Hagdorn instämmer i att den ökade digitala närvaron har lett till fler
avslutade affärer:
”- Idag har vi förmånen att inleda dialog med företag som vi tidigare inte ens kände till. Att det finns
ett stort intresse för produkten bland besökarna på hemsidan märks framförallt på att antalet
nedladdade demos på hemsidan har ökat.
Förändrad köpprocess
Att köpa och implementera ett nytt system i en verksamhet, som till exempel ett underhållsystem,
innebär ofta av en lång beslutsprocess som ibland kan ta flera år. Den ökade digitala närvaron har
dock ändrat köpbeteendet bland framförallt mindre företag där beslutsvägarna ofta är kortare. Det
är något som Henrik verkligen har märkt av:
”- Flera av de kunder vi fått in på senare tid är företag som själva har sökt sig till oss och köpprocessen
går ofta snabbt. Tack vare den digitala utvecklingen kan det numera gå på ett par dagar från det att
kunderna har fått upp ögonen för oss via vår hemsida, testat systemet och kommit igång med att
arbeta i MaintMaster.
Ett exempel på det är företaget Susteco AB som tillverkar och säljer komposteringsanordningen
BigHanna. Företagets VD, Ylva Ahlström, förklarar hur det kommer sig att de valde MaintMaster:
”- Vi fick upp ögonen för MaintMaster via internet när jag letade efter ett uppföljningssystem för
våra maskiner. Anledningen till att vi valde MaintMaster är därför att vi behöver ha en uppföljning
och dialog med flera olika maskiner och kunder. I MaintMaster kan vi dela ut maskiner till en
distributör så att vi tillsammans kan sköta uppföljningen. Att ha det online och att vi har samma
information kommer att underlätta.
Ett urval av MaintMasters nya kunder:
Anza Orkla
Petro Port
Carolines Kök
Susteco
PG & WIP
Hultafors AB
MaintMaster Systems AB
[email protected]
www.maintmaster.com
Box 445  Storgatan 6
581 05 Linköping
013-377 900
2017-06-14
1
MaintMaster Systems AB är Sveriges ledande leverantör av driftsäkerhetssystem. Tillsammans med våra
kunder identifierar, utvecklar och effektiviserar vi beständiga värdeskapande processer, eliminerar förluster
och ökar deras lönsamhet. Det sker genom utbildning, coachning, systemstöd och genom ett långsiktigt
utvecklingsarbete. Läs mer på www.maintmaster.com.
MaintMaster Systems AB
[email protected]
www.maintmaster.com
Box 445  Storgatan 6
581 05 Linköping
013-377 900
2017-06-14
2
Download