Med världen i
handen
Mia Smith
Miasklassrum.wordpress.com
@miasmith1980
I vilken värld lever våra elever?
“Eleverna kan ju redan det där med data!”
Digital natives?
 Alla
elever kan inte
lika mycket.
 Även om de spelar
spel kan de inte allt.
 Läraren ansvarar för
det ämnesspecifika.
 Läraren ansvarar för
det övergripande i
läroplanen: MIK!
Språkliga strategier då och nu
Icke-digitala





Omformuleringar
Ställa frågor
Ordböcker
Igenkänning via andra
språk
Kulturell kontext osv.
Digitala
1.
2.
3.
4.
5.
Sökmotorer
Automatöversättning
Ordbok i mobilen
Wikipedia som
språkverktyg
Stavningskontroll
1. Sökmotorer
Vilken stavning är rätt?
Är båda korrekta?
Läs av resultatlistan.
Kolla frekvensen.
1. Sökmotorer
Sökmotorn korrigerar
dina stavfel.
Sökmotorn förutspår
vad du vill skriva.
2. Automatöversättning
Yahoo
Microsoft
Google
2. Automatöversättning
När funkar det bra?
Kontrollera stavning av ord man redan kan.
Kontrollera en mening man tror att man redan kan.
Förstå det viktigaste av längre stycken.
Vad finns det för svårighteter?
När det finns ickestandardiserade former: slang, ortsnamn mm.
Även ortografiska avvikelser: ”Jaaaaaaaaaa!!!!!!”
Mer avancerade grammatiska strukturer.
Språkkänslan!
Negativ effekt på det språkliga flytet.
Läs mer: Kent Fredholm, forskarskolan FRAM
Artikel i Lingua finns på www.spraklararna.se.
Jämförande – Bing vs Babelfish vs GT
Jämförande – Bing vs Babelfish vs GT
I really like old buildings like this one.
Bing:
Babelfish:
GT:
Ich mag alte Gebäude wie dieses.
Ich mag alte Gebäude wie dieses.
Ich mag alte Gebäude wie dieser.
OBS! Samma sökning om en månad eller två kan ge ett helt
annat resultat. Programmen utvecklas kontinuerligt!
2. Automatöversättning
GT är inte bara dåligt!
2. Automatöversättning
Automatöversättningsprogrammen utvecklas hela
tiden. Och vi kan hjälpa till.
2. Automatöversättning – nya framsteg kommer
2. Automatöversättning – nya framsteg kommer
3. Ordbok i mobilen
Vad skiljer sig åt?
Gratis – kostar pengar
Enspråkig – tvåspråkig
Mångspråkig
Baserad på
automatöversättning
Vi testar tillsammans!
3. Ordbok i mobilen
Google Translate
(gratis)
Norstedts engelska
ordbok pro 2.0 (149:-)
MerriamWebster (gratis)
Advanced English
Dictionary and
Thesaurus (gratis)
4. Wikipedia som språkverktyg
På Wikipedia finns artiklar
om saker som inte finns
med i en ordlista!
Diskussion: på vilka
språk finns den här
artikeln? Varför det?
5. Stavningskontroll
Det kommer nytt också!
Till exempel appar eller tillägg till
webbläsare som Chrome.
Informationssökningen då?
Centralt innehåll, Läsa och lyssna:
Olika sätt att söka, välja (och värdera) texter och
talat språk från internet och andra medier.
Skolverket: Bedömningsportalen – övrigt bedömningsstöd
Grundskola: år 3-6, år 7-9, gymnasieskola: engelska 5 och 6.
Vilka begrepp använder vi?
Vet vi hur sökmotorn funkar?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Individuellt anpassade sökresultat. Google knows you!
Formulera lämpliga sökfraser.
Begränsa eller utöka sökningar. - ”” ~ …
Ställ in sökmotorn på aktuellt språk.
Hur läser vi resultatlistan? Klickar vi bara?
Informationsrutor – varifrån kommer de?
Bildsök och bildresultat.
Avancerade sökningar – olika filter.
CC – använd material som är tillgängligt.
Länkar till checklistor och tips finns på miasklassrum.wordpress.com.
Engelska : övningar med följdfrågor
Tyska : realiafrågor med följdfrågor
Vad ska vi tänka på?
 Vi
lär tillsammans med eleverna i en värld
som utvecklas.
 Kunskapen nås via samtal. Vi måste ställa
frågorna.
 Tekniken är här för att stanna, vare sig vi vill
eller inte.
”Bort med mobilerna från skolan, de stör bara.”
Beröva inte eleverna mobilernas komplexitet!
Lär dem utnyttja dem till fullo!
Med världen i
handen
Mia Smith
Miasklassrum.wordpress.com
@miasmith1980