Arkeologisk

advertisement
Sundsvalls Dagblad
den 1 april 2004
Sensationella fornfynd
Arkeologiska fynd. Oskar Pettersson har tillsammans med kamrater i arkeologiska
föreningen hittat romerska mynt, glasskärvor, knappar och resterna av en murad
husgrund vid Selångersån. Fyndet av två spant från en båt byggd av ek fullbordade
lyckan för amatörarkeologerna.
Den arkeologiska utgrävning på stranden av Selångersån har pågått sedan förra sommaren.
(Markerad på kartan). Den stora branden gjorde att hittills okända fynd kom i dagen. Fynden
på de två platserna är av olika karaktär. Det äldsta är från romersk tid medan det yngre härrör
från vikingatid. Fynden från romersk tid är häpnadsväckande, säger Oskar Pettersson,
ordförande i arkeologiska föreningen. Det finns nu bevis för att platsen var bebodd redan före
Jesu födelse. Endera bodde romare här eller hade lokalbefolkningen så täta kontakter med
romarna att de övertagit inte bara deras byggnadsteknik, utan också levnadsvanor.
Grunden visar att det funnits ett traditionellt romerskt badhus på platsen, vilket troligen
inneburit att det funnits en romersk koloni här eller kanske en romersk garnison, tror Oskar
Pettersson och får stöd av sina medarbetare. Inte bara grunden är romersk, utan det finns
rester av tegel väggar och takpannor. Byggnaden har varit stor, cirka 400 kvadratmeter.
"Murningstekniken är opus quasi incertum, dvs den teknik som användes på 100-talet f. Kr.
Vidare har vi hittat delar av romerska tegelpannor, som ligger till grund för alla senare
tegeltak," framhåller Oskar Pettersson. De bestod av rundade pannor som lades omlott för att
hindra att regn trängde genom taket.
Tanken svindlar! Tänk om vi haft Sundsvalls Caracallas termer! Det är inte omöjligt hävdar
Oskar Pettersson, för Caracallas termer i Rom byggdes på 200-talet och vad vi förstår är de nu
funna ruinerna vid Selångersån från 100-talet f. Kr. Med största sannolikhet kommer
utgrävningen att fortsätta hela sommaren.
Inte lika fantasieggande kanske, men ett inte mindre viktigt fynd är vikingaskeppet från
omkring 1000. Hittills har man inte trott att vikingar bodde så långt norrut, men det här
skeppet visar att Sundsvall behöll sin ställning som centralort från bronsåldern. I leran har
amatörarkeologerna hittat både två spant och rester av några bräder från fribord. Tygrester
alldeles intill är antagligen från segel.
Var Sundsvall kanske en betydande stad redan från 100-talet f. Kr. och framåt? En stolt
historia för den stad som startade industrialiseringen i Sverige.
"Framför allt får enligt vår mening inget byggas eller planeras i form av parker här innan
utgrävningarna är klara. Vi har redan i januari skrivit till Länsstyrelsen och
Riksantikvarieämbetet, men ännu inte fått något svar," framhåller Oskar Pettersson för en
imponerad reporter. För den intresserade allmänheten har vi publicerat kartor med området
inritat.
Quintus Rubicus för Sundsvalls Dagblad
Såg de romerska baden ut så här i Sundsvall?
Och tusen år senare: ett stolt vikingaskepp?
Download