Kognitiv reservkapacitet

advertisement
Institutet för handikappvetenskap, www.ihv.se
Projektets namn på svenska:
Kognitiv reservkapacitet: explicit bearbetning av otydligt tal
Projektets namn på engelska:
Exploring Cognitive Spare Capacity: Executive processing of degraded speech
Beskrivning av projektet på svenska:
När man lyssnar under ogynnsamma förhållanden så förbrukas kognitiv kapacitet. Detta betyder att mindre
kapacitet finns kvar för högre bearbeting av det talade budskapet - det vill säga, mindre kognitiv
reservkapacitet. Projektet undersöker hur exekutiv bearbetning av tal påverkas av kognitiv belastning,
bakgrundsbrus och hörselnedsättning.
Publikationer:
Mishra, S., Lunner, T., Stenfelt, S., Rönnberg, J. & Rudner, M. (2013). Visual information can hinder working
memory processing of speech. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 56, 1120–1132. DOI:
0.1044/1092-4388(2012/12-0033)
Mishra, S., Lunner, T., Stenfelt, S., Rönnberg, J. & Rudner, M. (2013). Seeing the talker’s face supports
executive processing of speech in steady state noise. Frontiers in Systems Neuroscience, 7:96
Beskrivning av projektet på engelska:
Listening in adverse conditions consumes cognitive resources. This means fewer resources remain for higher
level processing of speech, i.e. less cognitive spare capacity. The project examines how executive processing
of speech is influenced by cognitive load, background noise and hearing impairment.
Publications:
Mishra, S., Lunner, T., Stenfelt, S., Rönnberg, J. & Rudner, M. (2013). Visual information can hinder working
memory processing of speech. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 56, 1120–1132. DOI:
0.1044/1092-4388(2012/12-0033)
Mishra, S., Lunner, T., Stenfelt, S., Rönnberg, J. & Rudner, M. (2013). Seeing the talker’s face supports
executive processing of speech in steady state noise. Frontiers in Systems Neuroscience, 7:96. doi:
10.3389/fnsys.2013.00096
Forskningsfinansiär / Sponsor:
Forte
Projektansvarig / Project manager:
Mary Rudner
Projektmedarbetare / Collaborators:
Sushmit Mishra
Jerker Rönnberg
Thomas Lunner
Stefan Stenfelt
Kontaktperson / Contact:
Mary Rudner
Download
Random flashcards
Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards