ROOM ACOUSTICS and SPEECH PERCEPTION

advertisement
ROOM ACOUSTICS
and
SPEECH PERCEPTION
använda sin hörsel för att kunna följa
undervisningen.
Är du medveten om möjligheter och
begränsningar med hörapparathörsel
respektive CI-hörsel i undervisningen?
Hur optimerar vi möjligheterna för
barnen/ungdomarna att ta till sig
information och kunskap via hörseln?
Barnplantorna rekommenderar FMsystem och en väl anpassad akustisk
miljö, men hur viktigt är det?
Genom professor Arthur Boothroyds
dataprogram
ROOM ACOUSTICS AND SPEECH
PERCEPTION: the basic
får du fördjupade insikter i hur viktigt
det är med
•
•
•
litet avstånd mellan talare och
mottagare av information
ljuddämpning i klassrum
hur buller påverkar
möjligheterna att till sig
information
Genom dataanimering och möjligheter
att med ljud i dataprogrammet se och
framförallt höra hur avstånd, buller och
dålig akustik avsevärt försämrar
möjligheterna till kunskapsinhämtning
blir programmet Room Acoustics and
Speech Perception det utmärkta
verktyget att använda vid föräldrars
dialog med skolledare och lärare.
Programmet kommer även att
tydliggöra för dig som lärare vad som
är viktigt för att eleven med
hörselnedsättning/CI-hörsel ska kunna
Visste du förresten att även hörande
barn är beroende av optimala
akustiska förutsättningar i skolan då
vi hör med hjärnan och att vi
människor har ett rikt nätverk av
auditiva vävnader i hjärnan men barn
kan inte höra på samma sätt som
vuxna?. Det auditiva centrat är inte fullt
utvecklat förrän barn är femton år.
Därför behöver alla barn i skolan en
väl anpassad miljö och en
ljudförstärkaranläggning i alla
klassrum!
ROOM ACOUSTICS AND SPEECH
PERCEPTION
tydliggör för dig antingen du är
förälder, lärare, förskollärare,
specialpedagog, skolledare etc. vikten
av de bästa akustiska förutsättningarna
för alla barn i skolan trots att
programmet är på engelska!
Lättnavigerat! Du behöver inte vara
dataexpert för att hantera det!
Du behöver Windows 98 eller bättre
samt möjligheter till ljud i din dator (via
datorn eller externa högtalare kopplade
till datorn) samt plats för 470 MB på din
hårddisk för att ta del av programmet.
Pris: 200 kr
Beställnings nr: 023
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards