Ladda ner presentationen här

advertisement
AGENDA
Agenda
Klustring
generellt
Komma
igång!
2
Klustring i SiteVision 4
Fallgropar
Hur undviker
man dom
MÅL
Mål
• Vad klustring innebär.
• Vad behöver göras.
• Vad kan gå fel.
3
Klustring i SiteVision 4
Anders Sjöstrand
(Sjöstrand)
Utveckling (& IT/drift)
[email protected]
VAD ÄR KLUSTER
Vad är klustring?
• Allt data, överallt.
• Fristående servrar
5
Klustring i SiteVision 4
VAD ÄR KLUSTER
Varför klustring?
• Driftsäkerhet
• Prestanda/skalbarhet
• Upptid
6
Klustring i SiteVision 4
VAD ÄR KLUSTER
Internet
10Gbit/s
Datacenter 1
Datacenter 2
Firewall,
Loadbalancer (F5 BigIP)
F5
F5
SiteVision Cluster 1
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Server
Server
SiteVision Cluster 2
Server
Server
SiteVision Cluster n
Server
Server
Server
7
Klustring i SiteVision 4
Management,
Backup, Directory
Server
TEKNISKA SKILLNADER SITEVISION 3 OCH 4
Det mesta är nytt
• Tomcat
• Solr
• Cassandra
• Java
8
Klustring i SiteVision 4
TEKNISKA SKILLNADER SITEVISION 3 OCH 4
Vi lär oss…
• SiteVision cloud
• Stordrift.
9
Klustring i SiteVision 4
TEKNISKA SKILLNADER SITEVISION 3 OCH 4
Indexering SiteVision 3
• CPU-last
• Driftsäkerhet
• Kölängd.
• Cache
10
Klustring i SiteVision 4
TEKNISKA SKILLNADER SITEVISION 3 OCH 4
Indexering SiteVision 4
• Arbetet uppdelat
• En nod gör grovjobbet
• Kölängd.
• md5 på filer.
11
Klustring i SiteVision 4
Isak Asp
Driftansvarig Sitevision Cloud &
Intern IT.
[email protected]
<sitevision_home>/custom/conf/sitevision.properties
Konfiguration
• 3 blir 1
• sitevision.properties
13
Klustring i SiteVision4
<sitevision_home>/custom/conf/sitevision.properties
## Cassandra cluster configuration
sitevision.cassandra.listen_address=
sitevision.cassandra.seeds=
14
Klustring i SiteVision4
Portar
• 7011 - Cassandra
• 7110 - Hazelcast
• 7010 - Kontroll av tidsdifferens
15
Klustring i SiteVision4
TILLÅTA NY NOD
”Bootstrap” av data
Om det skiter sig ändå
• 6 timmars fönster
• Ny bootstrap
19
Klustring i SiteVision 4
LASTBALANSERING
20
Klustring i SiteVision4
STICKY-SESSIONS
21
Klustring i SiteVision4
SSL/HTTPS
22
Klustring i SiteVision4
Fallgropar
• Tidssync - 500ms!
• Brandvägg - SPI
• Egna portlets & certifikat
• Single point of failure
23
Klustring i SiteVision4
Download