PSYKIATRIVECKAN FALKÖPING • v. 43 • 23–26 OKTOBER

advertisement
PSYKIATRIVECKAN FALKÖPING • v. 43 • 23–26 OKTOBER
Omöjligt
Måndag 23 oktober
”I huvudet på en normalstörd”
Pär Johansson, Glada Hudik
Plats: Medborgarhuset Falköping, Teatersalen
10 – 11
Pär Jo
hanss
on
Bråk om skärmtid? – konsten att
skapa digital balans
Sven Rollenhagen
18 – 20
Bråk om skärmtid? – konsten att
skapa digital balans
Sven Rollenhagen
derh
olm
”Underbara ADHD”
Georgios Karpathakis
”Att leva med självskadebeteende –
en egen berättelse”
Emelie Thyren, Arne Fredén och
Madeleine Frankenberg
”Underbara ADHD”
Georgios Karpathakis
Plats: Medborgarhuset Falköping, Teatersalen
Torsdag 26 oktober
Plats: Sjukhuset i Falköping, Jättesalen
”Mina två liv – en föreläsning om
friskt och sjukt, mani och depression”
Ann Heberlein
10 – 11
Plats: Medborgarhuset Falköping, Teatersalen
14 – 15.30
”Stärka nyanländas psykiska hälsa”
Rosanne Macke Alström
Plats: Ållebergsgymnasiet, Konsertsalen
”Stärka nyanländas psykiska hälsa”
Rosanne Macke Alström
Plats: Sjukhuset i Falköping, Jättesalen
18 – 20
Ann Heberlein
n
a Ca
staf
Mu
Georgios Karpathakis
Plats: Medborgarhuset Falköping, Teatersalen
Emelie Thyren, Arne Freden, Madeleine Frankenberg
Rosanne Macke Alström
M • SCH
LU
Æ
• F
A
OL
SIGI
L
Föreläsningarna är kostnadsfria
och öppna för alla.
”Flykten och mötet med Nya landet –
två existentiella dramer i ett”
Mustafa Can
•
Webbanmälan:
falkoping.se/psykiatrivecka
Begränsat antal platser.
Sven Rollenhagen
eli Jä
Plats: Sjukhuset i Falköping, Jättesalen
Plats: Ållebergsgymnasiet, Konsertsalen
18 – 20
r, An
n
Plats: Ållebergsgymnasiet, Konsertsalen
Tisdag 24 oktober
14 – 15.30
erato
Onsdag 25 oktober
14 – 15.30
10 – 11
Mod
LC
IS
18 – 20
2017
OPEN
S
Download