Pressmeddelande Informationsavdelningen Conny Svensson 0515

advertisement
Pressmeddelande
Informationsavdelningen
Conny Svensson
0515-852 18, 070-693 06 72
[email protected]
2017-07-15
Falköping, Sveriges första Cittaslow!
Mycket tyder på att Falköping blir den första svenska kommun att ingå i det internationella nätverket Cittaslow.
Kommunstyrelse beslutade den 10 januari 2007 att ansöka om medlemskap i nätverket för ”Det goda Livet”.
Intresset för livskvalitetsfrågor är djupt rotat i kommunen och Cittaslow-konceptet är en logisk följd av arbetet med
varumärket Falköping, dess kärnvärden och kommunens profilfrågor.
I Falköping lever drygt 31 000 invånare i lagom tempo, med bred samhällsservice och med en fantastisk natur inpå
knutarna. Det böljande slättlandskapet mellan platåbergen Ålleberg och Mösseberg har varit bebott sedan
årtusenden. Mängden megalitgravar är ett påtagligt bevis för detta vårt kulturarv. Bygden håller på att utvecklas till
något av ett välfyllt skafferi med småskalig livsmedelsproduktion och gårdsbutiker. Här värnar man om den lokala
matkulturen och de närproducerade råvarorna. De goda kommunikationerna ger möjligheter till att leva det
småskaliga och nära livet samtidigt som storstadspulsen inte ligger längre än en timma bort med tåg.
Cittaslow startade i Italien som en gren av Slow Food-rörelsen och bygger på sex nyckelområden; Miljö,
infrastrukturen, stadskvalitet, lokal produktion, gästfrihet samt kunskap och engagemang. Till dessa områden är ett
antal kriterier knutna, totalt 55 stycken. För att ansöka om medlemskap ska 50% av kriterierna uppfyllas och efter en
genomlysning av kommunens verksamheter konstateras att kommunen uppfyller drygt 60%. Kommunen är därmed
kvalificerad att ansöka om medlemskap. Cittaslow är inte bara ett styrsystem utan också en filosofi om att ta vara på
de nära värdena, lugna ner tempot och ge tid för eftertanke och reflektion.
Terra Madre-konferens i Falköping
Den 24-25 mars står Falköping som värd för ett nationellt Slow Food-arrangemang, Terra Madre. Då kommer
producenter, kockar och forskare för första gången att träffas för att diskutera hur vi skapar ökad tillgång och
efterfrågan på bra mat
Billig mat till varje pris? Vad betyder råvarans ursprung? Hur ökar vi tillgång och efterfrågan på bra mat? är några
av frågeställningarna.
Som en av föreläsarna medverkar Slow Foods internationelle president och grundare, Carlo Petrini och Göran
Rosenberg, författare och journalist ställer frågan: Vad kan Slow Food bidra med i Sverige? Konferensens dag två
kommer att ägnas åt studiebesök hos lokala matproducenter.
Mer information om Cittaslow, bakgrund och filosofi finns på vår webbplats:
www.falkoping.se/cittaslow.
Om Terra Madre-konferensen:
www.slowfood.terramadre.se
Information
Conny Svensson
Informationschef
Falköpings Kommun
0515-852 18
0706-93 06 72
Download