Fakta Cittaslow - Falköpings kommun

advertisement
Pressmeddelande
Informationsavdelningen
Conny Svensson
0515-852 18, 070-693 06 72
[email protected]
2017-07-15
Representanter för Cittaslow kommer till Falköping!
Kommunen ansöker om medlemskap
Intresset för livskvalitetsfrågor är djupt rotat i Falköpings kommun och Cittaslow-konceptet är en logisk följd av
arbetet med varumärket Falköping, dess kärnvärden och kommunens profilfrågor.
Kommunstyrelse beslutade därför den 10 januari 2007 att ansöka om medlemskap i det internationella nätverket för
”Det goda Livet”. Beslutet är resultatet av en lång process som bland annat inneburit en genomlysning av
kommunens verksamheter och diskussion i kommunfullmäktige. Falköpings kommun tar nu nästa steg genom att
formellt lämna en ansökan. Mycket tyder därmed på att Falköping blir den första svenska kommun att ingå i det
internationella nätverket Cittaslow.
Ursprungligen var tanken att överlämna ansökan i samband med den nationella Slow Food-konferensen, Terra
Madre den 24-25 mars som äger rum i Falköping. Kommunstyrelsens ordförande Ulf Eriksson har nämligen bjudit
in Roberto Angelucci från den italienska staden Francavilla al Mare och tillika president i Cittaslow. Tyvärr var
Roberto förhindrat att närvara men hedrande nog kommer i hans ställe Filippo Cerasoli, vice borgmästare och
ställföreträdande ansvarig för Cittaslow samt två av Filippos kollegor.
Falköpings kommuns får alltså tillfälle att personligen överlämna ansökan till dessa representanter för Cittaslow.
Kommunens representanter kommer därmed också att få tillfälle till diskussioner, fördjupade kontakter och
överläggningar om Cittaslow och dess kriterier.
Ansökan kommer formellt att överlämnas vid en presskonferens då tillfälle ges för att ställa frågor.
Exakt datum och plats för denna presskonferens återkommer vi till.
___________________________________________________________________________________
Fakta Cittaslow
Cittaslow startade i Italien som en gren av Slow Food-rörelsen och bygger på sex nyckelområden; Miljö,
infrastrukturen, stadskvalitet, lokal produktion, gästfrihet samt kunskap och engagemang. Till dessa områden är ett
antal kriterier knutna, totalt 55 stycken. För att ansöka om medlemskap ska 50% av kriterierna uppfyllas och efter en
genomlysning av kommunens verksamheter konstateras att kommunen uppfyller drygt 60%. Kommunen är därmed
kvalificerad att ansöka om medlemskap. Cittaslow är inte bara ett styrsystem utan också en filosofi om att ta vara på
de nära värdena, lugna ner tempot och ge tid för eftertanke och reflektion.
Mer information om Cittaslow och Terra Madre-konferensen finns på vår webbplats:
www.falkoping.se/cittaslow.
www.slowfood.terramadre.se
Information
Conny Svensson
Informationschef
Falköpings Kommun
0515-852 18
0706-93 06 72
Download