Tänk Globalt
köp Lokalt
Vad kostar ett årligt
medlemskap?
i Skåne nordost
Ett årligt personligt medlemskap (gäller
löpande i 12 månader) kostar:
Medlemsavgift: 500kr/år
Ungdom (under 30år): 250kr
Extra person i hushållet: +150kr
Fräscha smaker
Säsongsprodukter, skördat vid perfekt
mognad och lokalt producerade,
hellre än de sorter som är framtagna
för att klara långa transporter
Färre matmil
Färre transporter och förpackningar
innebär färre utsläpp
Vad är
Slow Food?
För att anmäla dig gå in på hemsidan
eller ta kontakt med oss via mail eller
telefon.
Bankgiro: 478-2041
(Ange namn på inbetalningen)
Bättre kunskap om och koll på
vad vi äter och hur maten är producerad
Säkerställa överlevnad av
traditionella och hållbara
produktionsmetoder, inhemska lantraser,
örtflora och biologisk mångfald
Bevara och skydda de lokala landskapen
och regionerna
www.slowfoodiskanenordost.se
[email protected]
Telefon:044-96120 eller 0703265188
• En internationell ekogastronomisk, icke-kommersiell
konsumentrörelse
• En rörelse som startade 1989
för att motverka snabbmat och
det stressade levnadssättet
• Ett världsomspännande
nätverk som vill förändra
sättet som mat produceras och
konsumeras på
Vad gör
Slow Food?
•
•
•
Försvarar vår rätt till njutning
Sprider kunskap om god, ren,
och rättvis mat
Stödjer lokal mat
Vilken sorts mat
är Slow?
god
+ ren
+ rättvis
ren
Sättet maten produceras på
tar hänsyn till miljön,
djurens välbefinnande
och vår hälsa
= hållbar kvalitetsmat
De som producerar den
ska motta
rättvis
ersättning och erkännande för
sitt arbete
Slow Food i Skåne nordost ska verka för att:
- Lyfta fram lokala och småskaliga producenter av god,
ren och rättvis mat och dryck genom att: sammanföra
lokala producenter och medproducenter genom
evenemang och initiativ.
- Främja information och utbildning om SMAK och BRA MAT
genom att: anordna gastronomiska träffar, middagar och
studiebesök för medlemmar och icke medlemmar.
- Arbeta för rätten till njutning, och för ett harmoniskt
förhållande mellan människa, djur och natur
(se Slowcity kriterier).
- Särskilt uppmärksamma den uppväxande generationen.
Maten smakar
gott
och ger oss
njutning
när vi äter den