Meritlista Lotta Lind

advertisement
Meritlista Lotta Lind (född Permér)
1 - Disputation
Oorganisk kemi Stockholms Universitet, 1991-09-24
Avhandling: ”Studies of Lithium Insertion into Phases Based on the ReO3-type Structure”
2 - Post doc
Université du Maine, Le Mans, Frankrike, 1992
Publicerade artiklar:
L. Permér, Y. Laligant and G. Ferey, ”Crystal structure of (Pb2.8Fe1.2)Cu4O1.6(VO4)4(OH)2
structural relationship with mineral gamagarite”,
Eur. J. Solid State Inorg. Chem., t. 30, 1993, p. 383-391.
L. Permér and Y. Laligant, ”Crystal structure of β’-Fe0.33V2O5”, Zeitschrift für
Kristallographie 209, 1994.
Y. Laligant, L. Permér and A. Le Bail, ”Crystal structure of Fe4V2Mo3O20 determined from
conventional X-ray powder diffraction data”,
Eur. J. Solid State Inorg. Chem., t. 32, 1995, p. 325-334.
L. Permér and Y. Laligant, ”Crystal structure of the tetrapolyvanadate Fe2V4O13”,
Eur. J. Solid State Inorg. Chem., t. 34, 1997, p. 41-52.
Fristående publicerad artikel
A. Hussain, L. Permér and L. Kihlborg, ”Tungsten and niobium-tungsten intergrowth bronzes
(ITB) prepared by chemical transport reactions”,
Eur. J. Solid State Inorg. Chem., t. 31, 1994, p. 879-886.
3 - Adjungerad professor
Nov 206-Nov 2010
Avdelningen för Avfallsteknik, Luleå Tekniska Universitet
4 - Undervisning
1985-1991, 61p lab-undervisning inom Kemistlinjen, Stockholms Univ.
(inom doktorandutbildningen)
1993-1995, 10p lab-undervisning inom Kemistlinjen, Stockholms Univ.,
Undervisning i matematik, kemi och naturkunskap under en termin på
Kom-Vux gymnasium
1996-2004, Handledning av tre examensarbeten och två doktorsarbeten (se nedan)
Större antal internutbildningar / föredrag inom arbetet på Merox
Vår 2010,
7,5p Miljöteknik, Bergsskolan, Filipstad
5 - Användning av / Nya applikationer för restprodukter från järn- och
stålindustrin
Anställningar
Augusti 1996 – Juni 2006
September 2006 – Augusti 2009
Mars 2009 -
SSAB Merox AB
Sandvik Materials Technology
Egenföretagare, Lindskan Slagg & Kemi AB
“Utveckla metoder för hållbar användning,
återvinning och recirkulering av industriella
restprodukter”.
www.lindskan.se
Utredning åt Jernkontoret, Stålbranschens branschorganisation
JK-rapport, M11, “Jernkotorets avfallssatsning, Anti-avfall”, Januari 2006:
- Sammanställning av gällande lagstiftning, nationell och europeisk.
- Sammanställning av medlemsföretagens avfallstyper och hur dessa hanteras, eventuella
utvecklingsmöjligheter respektive svårigheter.
- Sammanställning av pågående forskning inom området.
- Redogörelse av branschens samarbete med andra organisationer samt aktiviteter för
kunskapsspridning.
- Förslag till fortsatt arbete.
Publicerade konferensbidrag:
”Briquettes (blocks) made from iron and steel production by-products for Blast Furnace use”,
1998.
”Sorption of Phosphorus and Heavy Metals on Blast Furnace Slag”, 2002.
”Slaggen och miljön”, 2004.
”Sorption of Phosphorus and Heavy Metals on Blast Furnace Slag”, 2005.
”Blast Furnace Slag in Deep Mixing Applications”, 2005.
“New applications for Blast Furnace slag products”, 2005.
“Recovery of metal hydroxide sludge for recycling in the AOD converter”, Sardinia 2007.
Publicerade artiklar:
Moosberg-Bustnes H., Lind L. and Forssberg E., ”Fine pParticulate Metallurgical Byproducts Influence on Cement Hydratation and Strength Development – An Initial Study”,
Scandinavian Journal of Metallurgy. (part I)
Moosberg-Bustnes H., Lind L. and Forssberg E., ”The effect of metal oxides on cement
hydratation”, MiMeR-Report and Advances in cement research
Moosberg-Bustnes H., Lind L. and Forssberg E., ”FTIR analyses of cement paste containing
matal oxides”, MiMeR-Report
Moosberg-Bustnes H., Lind L. and Forssberg E., ”Zeta-potential measurements of byproducts in electrolyte”, Scandinavian Journal of Metallurgy. (part II)
Moosberg-Bustnes H., Lind L. and Forssberg E., ”Particle packing and rheological
experiments on by-products”, Scandinavian Journal of Metallurgy. (part III)
Jon-Petter Gustafsson, Dan Berggren, Lotta Lind, Lina Lundström, Annika Åberg, Jonas
Gustafsson, and Niclas Bockgård, ”Metal Removal by Air-Cooled Blast Furnace Slag”,
Environmental Science and Technology, in progerss.
Lena Johansson Westholm, Lotta Lind and Emma Nehrenheim, ”Sorption of phosphorus from
domestic wastewater by Blast Furnace slag – theory and practical experiences”, Submitted to
Water research.
Mia Tossavainen and Lotta Lind, ”Leaching behaviour as a function of the physical state of
blast furnace slag”, Resources, Conservation and Recycling.
I. Herrmann, L. Andreas, S. Diener, and L. Lind, “Steel slag used in landfill cover liners:
laboratory and field tests”, Waste Management & Research, Vol 28 Issue 12, December 2010.
Handledda examensarbeten:
Mikael Asp, ”Investigations of briquettes, based on steel plant by-products, under blast
furnace conditions, KTH 1997.
Hanna Friberg, ”Tätskikt på Korslöts deponi”, Linköpings Univ. 2003.
Therese Stark, ”Fosforavskiljning i reaktiva filter vid småskalig avloppsrening”, Uppsala
Univ., 2004.
Haidi Bergqvist, ”Undersökning av metoder för att minska utsläppen av Mo från
reningsverket och metallhydroxidsalm-deponin”, KTK 2007.
Jane Prochazka, ”Upparbetning av metallhydroxidslam genom rostning till flusspat”, KTH
2007.
Anna Stjernström, ”Miljöriskbedömning av molybden: Utsläpp av molybden från Sandvik
AB – effekter på Storsjön” Uppsala Univ., 2008.
Handledda doktorsarbeten:
Helena Moosberg-Bustnes, ”Fine Particulate By-products from Mineral and Metallurgical
Industries as Filler in Cement-based Materials”, LTU 2003.
Fem publicerade artiklar (se ovan)
Mia Tossavainen, "Leaching results in the assessment of slags and rock materials for use in
construction", LTU 2005. En artikel, se ovan.
Betygsnämnder:
Jurate Kumpiene, “Assessment of trace element stabilization in soil”, Ltu, 16 December 2005.
Lotta Sartz, “Alkaline by-products as amendments for remediation of historic mine sites”,
Örebro Universitet, 8 October 2010.
Download