Klinisk genetik, ht 2008

advertisement
Schema för Klinisk genetik, VT 2012
Tors 19 jan
08.30 – 09.00
09.15 – 11.30
12.30 – 15.45
15.45 – 16.00
Nanna Svartz Auditorium, A1:00, Karolinska Solna
Introduction to Clinical Genetics (in English for all students) M Nordenskjöld
Kromosomavvikelser (in Swedish)
E Blennow
Monogent arv (in Swedish)
H Malmgren/
M Nordenskjöld
Karriärplanering för läkare
M Nordenskjöld
For our exchange students:
Nanna Svartz Auditorium, A1:00, Karolinska Solna
08.30 – 09.00
Introduction to Clinical Genetics (in English for all students) M Nordenskjöld
Lecture Hall, L8:00, CMM, Karolinska Solna
09.05 – 11.15
Chromosome abnormalities (in English)
P Gustavsson
11.15 – 11.45
Monogenetic inheritance (in English)
K Lagerstedt Robinson
13.15 – 16.00
Monogenetic inheritance (in English)
K Lagerstedt Robinson
Fred 20 jan
09.00 – 10.15
10.30 – 12.30
13.30 – 15.00
Leksell auditorium, Eugeniahemmet T3, plan 02, Karolinska Solna
Populationsgenetik, koppling, multifaktoriella sjukdomar
H Malmgren/
(in Swedish)
M Nordenskjöld
Ärftlig cancer (in Swedish)
G Barbany
Rolf Luft auditorium, L1, plan 0, CMM, Karolinska Solna
Genetic Counselling (in English for all students)
T-H Bui
For our exchange students:
Lecture Hall, L8:00, CMM, Karolinska Solna
08.30 – 09.45
Population genetics, linkage, multifactorial disorder
K Lagerstedt Robinson
(in English)
10.00 – 12.00
Hereditary cancer (in English)
A Lindblom
Rolf Luft Auditorium, L1, plan 0, CMM, Karolinska Solna
13.30 – 15.00
Genetic Counselling (in English for all students)
T-H Bui
Gruppövningar/Group seminar i klinisk genetik samt etikseminarium (PU),
Grupprum Karolinska Solna
08.30 – 12.00
C:a 10 studenter/grupp. Gruppövningar om kliniska situationer
fm resp em.
Skandiasalen, Astrid Lindgrens barnsjukhus Solna
13.00 – 16.30
Etikseminarium fm resp em
E Björck/L Marions/
Se kurslista i kompendiet för gruppindelning och tid.
N Juth
See student list in compendium for time and place
Fred 3 febr
Fred 23 mars
08.30 – 09.15
09.30 – 09.45
09.45 – 11.45
Leksell auditorium, Eugeniahemmet T3, plan 02, Karolinska Solna
(in English)
Hjärnans big bang – om hjärnans utveckling
H Lagercrantz
Antenatal care and screening
E Andolf
The severely premature child and Small for date
E Andolf/H Nisell
/B Hallberg
12.45 – 13.30
13.45 – 15.15
15.15 – 16.00
Prenatal diagnosis
Mental retardation and genetic syndromes
Patient demonstration
8 april
Inlämning av genetikuppgifter/Assignments deadline for written report
T-H Bui
G Grigelioniene
S Lagercrantz/
M Nordenskjöld
Fall gjorda som tre remisser till klinisk genetik. Laddas ner från kursens hemsida.
Skriv remissvar - Max 1 sida/ fall.
Skicka remissvaren med e-mail till [email protected] senast 8 april.
The cases are presented as referrals to the Department of Clinical Genetics. Make a report on each
referral. You are to send in your reports by
e-mail to [email protected] no later than April 8.
Fred 20 april
08.00 – 10.00 resp 10.00 – 12.00.
Redovisning av hemuppgifter. Grupprum, Karolinska Solna.
Varje student presenterar ett av sina tre fall.
Se kurslista i kompendiet för gruppindelning och tid.
Examination seminar including Ethic seminar.
Each student presents one case orally.
See student list in compendium for time and place.
Download