International Social Science

advertisement
International Social Science
Inriktning
Samhällsvetenskap / Social Science
ÅRSKURS 3 / YEAR 3
ÅRSKURS 2 / YEAR 2
ÅRSKURS 1 / YEAR 1
Ämne
Poäng
Engelska 5 / English 5
Historia 1b / History 1b
Idrott och hälsa 1 / Physical Education & Health 1
Matematik 1b / Mathematics 1b
Moderna språk / Modern Languages
Naturkunskap 1b / Natural Science 1b
Psykologi 1/ Psychology 1
Samhällskunskap 1b / Social Science 1b
Svenska 1 / Swedish 1
100
100
50
100
100
100
50
100
100
SUMMA
800
Engelska 6 / English 6
Historia 2a / History 2a
Idrott och hälsa 1 / Physical Education & Health 1
Matematik 2b / Mathematics 2b
Moderna språk / Modern Languages
Psykologi 2a / Psychology 2a
Psykologi 2b / Psychology 2b
Samhällskunskap 2 / Social Science 2
Individuella val / Individual Study Choices
Svenska 2 / Swedish 2
100
100
50
100
100
50
50
100
100
100
SUMMA
850
Engelska 7 / English 7
Filosofi 1 / Philosophy 1
Geografi 1 / Geography 1
Gymnasiearbete / Programme Project
Individuella val / Individual Study Choices
Internationella relationer / International Relations
Religionskunskap 1 / Religion 1
Religionskunskap 2 / Religion 2
Samhällskunskap 3 / Social Science 3
Svenska 3 / Swedish 3
100
50
100
100
100
100
50
50
100
100
SUMMA
850
TOTALT
2500
Med reservation för förändringar
Download