INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER EN1110

advertisement
INSTITUTIONEN FÖR
SPRÅK OCH LITTERATURER
EN1110, Engelska, Grundkurs, 30 högskolepoäng EN1110, English, Introductory Course, 30 Higher Education Credits Grundnivå/First Cycle _________________________________________________________
Litteraturlista Denna litteraturlista är fastställd Institutionen för språk och litteraturer 2016‐11‐21 att gälla fr.o.m. vårterminen 2017. 1. Obligatorisk litteratur Språkvetenskap Hewings, Martin. Advanced grammar in use: a self‐study reference and practice book for advanced learners of English (with answers). Third Edition. Cambridge University Press. (läses även inom Akademisk engelska i tal och skrift) Yule, George. (2014). The study of language ( 5th ed.). Cambridge, UK ; New York: Cambridge University Press. (ISBN 9781107658172) (Denna bok finns även som en elektronisk resurs på UB: du måste vara inloggad på biblioteket för att få tillgång till den genom denna länk) Akademisk engelska i tal och skrift Hewings, Martin. Advanced grammar in use: a self‐study reference and practice book for advanced learners of English (with answers). Third Edition. Cambridge University Press. (läses även inom Språkvetenskap) Oshima, A. and Hogue, A. (2014). Longman Academic Writing Series 4: Essays (Fifth Edition). White Plains: Pearson Education. Litteraturvetenskap Tison Pugh and Margaret E. Johnson. Literary Studies: A Practical Guide. Routledge. ISBN: 978‐0415536929. Ishiguro, Kazuo. The Remains of the Day. Faber & Faber. ISBN: 9780571258246. Kureishi, Hanif. Buddha of Suburbia. Faber & Faber. ISBN: 9780571200436. Morrison, Toni. The Bluest Eye. Vintage. ISBN: 978‐0099759911. Kompendium med litteraturkritiska texter noveller och poesi, ca 50 sidor som läggs ut på GUL. Kulturkunskap Kompendium som läggs ut på GUL. Länkar som läggs ut på GUL. 2. Referenslitteratur: McCarthy, Michael & O’Dell, Felicity (2013) 2nd ed. English Vocabulary in Use. Advanced. Cambridge McCarthy, Michael & O’Dell, Felicity (2008) English Collocations in Use. Advanced Cambridge. 2 (2)
Download