Program - Sektionen för Endokrinologi och Diabetes

advertisement
Program
för
Vårmöte med årsmöte i BLF:s
Endokrin-och diabetessketion
Plats:Linköping i BLF-veckan, Lokalen heter Brigaden, Brigadgatan 17 i
området Garnisonen på förmiddagen och Wallenbergsalen på Länsmuséet
på eftermiddagen
Tid: Fredagen den 27 april, 2007
9.00-9.05
9.05-10.30
Välkomsthälsning
Svårbehandlad fetma hos tonåringar
BLF:s arbetsgrupp för barnfetma i
Samarbete med Sektionen för
Endokrinologi och diabetes
10.30-11.0
Utställning och kaffe
Jan Gustafsson
Claude Marcus
Carl-Erik Flodmark
Staffan Mårild
11.00-12.30 Årsmöte
13.30-17.0
Diabetesprogram, Sweden-Conference Johnny Ludvigsson
Etiology of diabetes.
Jerry Palmer
Åke Lennmark
Annelie Carlsson
Annelie Sepa
William Hagopin
Peter Stålfors
Gunilla Westermark
Programmet fortsätter på lördagen enligt separat utskick.
Download