en bok om djur och växter i brackvatten

advertisement
SKORV MED ÖSTERSJÖMUSSLA, ARNÖVIKEN 070806-0403
INNANHAV
en bok om djur och växter i brackvatten
HORNSIMPA OCH BLÅMUSSLOR, STRÖMMEN 051019-0123
ÖSTERSKÄGGAVIKEN 900919-0334
Nämen... så där kan det väl inte se ut i Östersjön?! – Jo, det kan det visst!
”
Dykningen hade varat i mer än en halvtimme. Jag hade simmat på 3 till 7 meters djup och spanat intensivt efter blåstång i det
grönbrunmurriga alglurvet på bottnen. Mina ögon hade vant sig vid och anpassat sig till det diffusa gröna halvdunklet i vattnet.
Nu var jag på väg upp längs en rasbrant med stora stenblock. Min blick fastnade vid ett block som sköt ut från branten. Det satt
på bara knappt 2 meters djup. Blockets undersida var klädd med purpurröd stenhinna, grågröna fläckar av spongier och en gles
samling av vita havstulpaner. Vid kanten skymtade några av de gröna algtofsarna på blockets översida. Allt avtecknade sig mot
en molnfri djupblå hösthimmel, sedd nästan rakt nerifrån genom drygt två meter vatten.
Bilderna av blocket blev en besvikelse – som vanligt. Mitt färgseende var anpassat till ljuset i den gröna undervattensvärlden.
Färgfilmen i kameran klarar inte sådan anpassning! Bilderna blev grönaktiga... I datorn återskapade jag den överväldigande åsynen
av klarrött mot himmelsblått. Så upplevde jag det! Men märk väl – efter mer än en halvtimme nere i gröndunklet på större djup.
”
Människor måste få uppleva naturen för att de ska bry sig om den.
Miljövård blir ett tomt och innehållslöst begrepp för den som inte vet vad som finns att vårda.
INNANHAV visar upp djur, växter och miljöer i brackvatten och beskriver dem begripligt.
Boken vill inspirera till egna upptäckter, undersökningar och upplevelser i kustvattnen.
INNANHAV kan beställas direkt från www.lennmark.se och genom bokhandeln eller dykbutikerna.
Text, foto och grafisk formgivning: Inge Lennmark
ISBN 978-91-633-2697-4
© Inge Lennmark 2010
Tryckt hos Kolofon Baltic i Tallinn 2010
Mångfaldigande av innehållet i denna bok, helt eller delvis, är enligt lag om upphovsrätt av den 30 december 1960 förbjudet
utan medgivande av författaren.
Förbudet avser såväl text som bilder och gäller varje form av mångfaldigande genom tryckning, kopiering, stencilering, bandinspelning etc.
INNANHAV
en bok om djur och växter i brackvatten
SMALTÅNG OCH ELRITSOR, RÄVSÖN 030902-0541
INGE LENNMARK
www.lennmark.se
INNEHÅLL
INLEDNING
UNDERVATTENSNATUR OCH DYKPLATSER
DEN LÅNGA KUSTEN .....................................
Öresund och sydkusten
PORTEN MOT VÄRLDSHAVEN......................
Kullaberg
HÄR TAR DET SLUT... .....................................
Öresund
... TVÅ HAV MÖTS... . ......................................
... HÄR BÖRJAR NÅGOT NYTT . ...................
Falsterbo till Hanöbukten
ÖPPEN KUST . ...................................................
Åhus till Blekinge
IN PÅ BLEKEN ..................................................
Egentliga Östersjön
DET INNESLUTNA HAVET ...........................
Öland och Kalmarsund
ÖN MED SLAGSIDA ........................................
Gotland
FOSSILA KORALLREV ....................................
Hamnefjärden
FRILUFTSAKVARIET ........................................
Norra Midsjöbanken
MITT UTE PÅ HAVET ......................................
Östergötland
FLIKIGT ..............................................................
Sörmland
Skärgårdsöar
BRÄNNSKÄR ....................................................
Grunda vikar
LUGNA VATTEN ..............................................
Stockholms skärgård
MELLAN KOBBAR OCH SKÄR .....................
Ytter- och innerskärgård
OSTBITEN ..........................................................
Zonering horisontellt och vertikalt
MOSAIK . ............................................................
Naturgas ur urberget
NEDGÅNGEN TILL HELVETET ....................
Uppland
SPARSMAKAT ÖVERDÅD .............................
Mot Ålands hav
YTTERLIGHETER .............................................
Forsmarksvikarna
VIKAR I FÖRVANDLING . ..............................
Södra Bottenhavet
MELLAN HAV OCH SJÖ . ...............................
Ytterskärgård
UTSÖTAT HAV....................................................
Innerskärgård och vikar
LÄTTSALTADE VIKAR . ..................................
Höga Kusten
DJUPA KUSTEN ................................................
Innerskärgård
ÖPPNA VIKAR ..................................................
Ytterskärgård
YTTERSTA UDDEN ..........................................
Bottenviken
MERA SJÖ ÄN HAV .........................................
Älvmynning
VID MYNNINGEN ...........................................
Långgrund öppen kust
LÅNGGRUNT . ..................................................
Ytterskärgård
PÅ UTSIDAN .....................................................
Innerskärgård och vikar
PÅ INSIDAN ......................................................
NATURTYPER I BRACKVATTEN
MELLAN FÖRTVIVLAN OCH HOPPFULLHET ................. 6
VARKEN SALT ELLER SÖTT . .......................
Stränder
HAV MÖTER LAND . ......................................
Sand
PÅ LÖSAN SAND ............................................
Lera, gyttja, slam och dy
GEGGIGT MEN FRODIGT .............................
Isskrapade hällar
VÅRSTÄDAT .....................................................
Berghällar och fast berg
PÅ HÄLLEBERGET . ........................................
Block och stenar
ÖVER BLOCK OCH STEN . ............................
Bottnar med rik växtlighet
HAVETS ÄNGAR OCH SKOGAR ..................
Natedjungler
OGENOMTRÄNGLIGT ..................................
Kransalgsängar
KRANS PÅ KRANS ..........................................
Ålgräsängar
HAVETS PRÄRIER ...........................................
Tångskogar
SKOGSMYLLER ...............................................
Rödalgssnår
I PURPURSKRUD ............................................
Hårdbottnar med sparsam växtlighet
HAVETS BERG OCH KALFJÄLL ..................
Begreppet påväxt
FULLSATT TILL SISTA PLATS . .....................
Skydd och skugga
HAVETS MÖRKA GÖMSLEN .......................
Djupa hårdbottnar
ÖDSLIGT MEN INTE TOMT .........................
Mjukbottnar med sparsam växtlighet
HAVETS SLÄTTER ...........................................
Musselmattor
VIDDERNAS ERÖVRARE ..............................
Sandbottnar
SAND MEN INTE ÖKEN ...............................
Slam- och dybottnar
ÅTERVINNING ................................................
Grusbottnar
I KVARNEN ......................................................
Öppet hav
HAVSVIDDERNA ............................................
Vattnets färg
SJÄLVA VATTNET . ..........................................
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34
35
38
42
46
48
50
53
54
56
62
66
68
74
78
80
86
90
92
93
94
97
10: TÅNGLAKE, LIMHAMN 900604-0201
100
102
104
106
112
114
116
122
124
126
130
132
139
142
144
148
151
152
154
156
160
161
162
164
URSPRUNG OCH UTBREDNING
SÄLLSAMMA MÖTEN ...................................
Växter
SOLDYRKARE ..................................................
Cyanobakterier, kiselalger och mossor
UDDA TYPER ...................................................
Grönalger
TOFSAR, TARMAR, KRANSAR ....................
Brunalger
SVÄRMA I FULLMÅNENS SKEN . ...............
Rödalger
STUDIE I RÖTT ................................................
Blomväxter
VATTENBLOMMOR . ......................................
Fiskar
INVANDRARHAV ...........................................
Kustfiskar
DYKARNAS FISKAR .......................................
Plattfiskar och torsk ............................
Kantnålsfiskar och gädda . .................
Spiggar och tånglake . .........................
Smörbultsfiskar . ..................................
Simpor . .................................................
Karpfiskar .............................................
Spongier och nässeldjur
EN KÄNDIS – MÅNGA DOLDISAR ............
Maskar och iglar
KRYPA OCH KRÄLA . .....................................
Bryozoer
BYGGA OCH BO ..............................................
Blötdjur
Snäckor
RASPA OCH GNAGA .....................................
Grävande musslor
GRÄVA OCH SILA ...........................................
Leddjur
SKALBYTARNA ...............................................
Gråsuggor . ...........................................
Märlor ...................................................
Räkor .....................................................
Havstulpan och krabbor . ...................
Insekter .................................................
166
168
170
172
174
182
184
188
190
192
194
196
198
200
202
204
208
210
212
215
218
220
221
222
224
225
MILJÖVAL OCH LEVNADSVANOR
Smaltång
Fiskar
Hornsimpa
Strömming
Storspigg
Tånglake
Klubbpolyp
Blåmussla
Östersjömussla
Båtsnäcka
HEMMAVATTEN – FÖR VEM? ..................... 228
ENDA INFÖDINGEN? .................................... 230
PERSONLIGHETER ......................................... 232
FULASTE FISKEN? .......................................... 234
ÖSTERHAVETS SILL ....................................... 235
KAXIG CHARMÖR – TUFF FARSA . ............ 236
BARNAFÖDERSKAN ..................................... 240
Havstulpan
Tånglus
Skorv
Pungräkor
LIVSTIDSFÅNGEN .......................................... 252
GLUPSK TÅNGMARODÖR? ......................... 256
SPÅNAKÄRRINGEN ...................................... 258
HELA TJOCKA SLÄKTEN . ............................ 260
MÄNSKLIG MILJÖPÅVERKAN
KULTUR I NATUR ...........................................
Fiske
HANTVERK KONTRA INDUSTRI ...............
Anläggningar och vrak
TRÄ, STÅL & BETONG ...................................
Nedskräpning
SOPOR & SKRÄP .............................................
Påväxt och skuggning
SKUGGADE AV LUDD & LURV ...................
Överslamning
ÖVERSNÖADE . ...............................................
Övergödning och syrebrist
KVÄVDA OCH FÖRGIFTADE .......................
Havsförsurning
FRÄTANDE HAV .............................................
Båttrafik och stranderosion
SKADLIGT SKVALP ........................................
Främmande arter
NYINFLYTTADE ..............................................
MÄNSKLIGT ENGAGEMANG
NYFIKNA OCH ENGAGERADE ..................
Skåne
OPINIONSBILDARNA . ..................................
Öland
FORSKARE I FÄLT . .........................................
Gotland
PÅ SLÄP .............................................................
Norra Midsjöbanken
MILJÖAKTIVISTERNA ...................................
Askö
FORSKNING PÅGÅR ......................................
Stockholms skärgård
MED 22 ÅRS MELLANRUM ..........................
Uppland
INVENTERA OCH ÖVERVAKA . ..................
Dykarskolor, dykcentra
FÖRDJUPADE INSIKTER ...............................
262
264
266
269
270
273
274
278
279
280
282
284
286
288
290
291
292
294
296
DYKNING OCH FOTOGRAFERING
Dykning
Fotografering
Bildbehandling
MED EGNA ÖGON ......................................... 298
SVÄVA OCH GRANSKA ................................. 300
BILDER UR GRÖNT DIS ................................. 302
ÖGAT, HJÄRNAN OCH KAMERAN ........... 306
VIK ELLER BLÅ? . ............................................ 244
Tack
Litteratur och länkar
ÖSTERSJÖNS EGEN MUSSLA? . ................... 250
Dykplatser och bilder ...................................................................................... 310
KÄRT BARN... .................................................. 251
Namn- och sakregister ..................................................................................... 313
VÄRLDSERÖVRAREN . .................................. 242
TACK FÖR HJÄLPEN! . ................................... 308
MER ATT LÄSA ................................................ 309
Download