Öppet brev till ärkebiskopen

advertisement
Öppet brev till ärkebiskop K.G. Hammar! 13/10 1998.
Det var med förskräckelse vi hörde på nyheterna, att det skulle vara en utställning i kyrkans lokaler i
Uppsala med motiv med Jesus som homosexuell.
"För 13 år sedan sade dåvarande ärkebiskop Bertil Werkström att kristna homosexuella ska leva i
vänskap och celibat.
Sommaren 1998 sade ärkebiskop K G Hammar att präster kan leva i homosexuellt partnerskap."
Nu har Sverige verkligen hamnat långt på den andliga utförsbacken.
Renheten och kyskheten är det mest centrala i evangeliet.
Varför skulle 2000 års kristendom domineras av munkar och nunnor som lever hela sina liv i kyskhet,
om Jesus inte själv så tydligt själv visat på denna väg.
Stå upp för dom ursprungliga idealen i evangeliet, K.G. Hammar.
Evangeliet är så tydligt på denna punkt.
Paulus talar i 1 Kor. 6:15, "vet ni inte att era kroppar är Kristi lemmar?
Ära då Gud med er kropp.
Varken Jesus eller Paulus talar någonsin i evangeliet om homosexualitet som något alternativ.
3:e Mos. 18:22 och 20:13 i Gamla Test. och Rom. 1:27 i Nya Testamentet, visar helt klart Guds
missnöje med homosexualitet. Sexualiteten är reserverad för äktenskap mellan en man och en kvinna ...
detta kommer aldrig att ändras. Så fort människan i historien försökte gå runt denna absoluta lag, så var
det människan som fick lida inte Guds lag. Äktenskapet är en välsignelse från Gud. Det är inte en
standard där den ensamme eller barnlöse skall dömas för evigt.
På samma sätt som Skriften klart visar att Gud hatar synden, men älskar syndaren, så skall vi
naturligtvis tolka evangeliets kärleksbudskap som att vi skall älska alla människor (inklusive
homosexuella), men samtidigt klart ta avstånd från det som inte är i enlighet med Guds och Jesus
gudomliga ord (=homosexualitet).
Homosexualitet är ett komplext fenomen som kan ha sina rötter dels genom påverkan från fallna
änglar, läs i Skriften änglavärldens syndafall, dels i trasiga familjerelationer.
Du bör som kyrkans överhuvud klart gå ut och ta avstånd från homosexualitet som företeelse,
samtidigt som den homosexuelle självklart omfattas av kärleksbudskapet, samt klart deklarera
att detta beteende inte är förenligt med kristen tro och livsstil.
För Familjefederationen för Världsfred och Enighet
Mvh /familjen de Paulis
Läs mer om människans och änglarnas synd i: www.euro-tongil.org/swedish/
Familjen de Paulis i botaniska trädgården Gtbrg
Sun Myung Moon, uppenbarare av Principerna
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Create flashcards