Daglig verksamhet enligt LSS

advertisement
Daglig verksamhet
enligt LSS
Örnsköldsviks kommun
VÄLFÄRDSFÖRVALTNINGEN
Daglig verksamhet
Daglig verksamhet riktar sig till dig som har rätt till beslut enligt LSS, Lagen om
Stöd och Service till vissa funktionshindrade. Verksamheten är till för dig som har
en funktionsnedsättning, är i yrkesverksam ålder men som saknar förvärvsarbete
och inte går någon utbildning. Vårt mål är att vi tillsammans ska hitta en
meningsfull sysselsättning som vi anpassar efter dina behov.
När du börjar hos oss gör vi en kartläggning tillsammans. Där tar vi reda på vad du
har för intressen, kunskap och vad du önskar för typ av sysselsättning samt i vilken
omfattning. Detta använder sedan arbetsanpassaren för att hjälpa dig hitta en
sysselsättning som passar just dig.
Daglig verksamhet kan se ut på olika sätt:

Gruppverksamhet med handledare i egna lokaler

Gruppverksamhet i samhället med handledare

Individuella samhällsplatser
I gruppverksamheterna i våra egna lokaler erbjuder vi både upplevelsebaserad och
arbetsliknande verksamhet. Varje deltagare arbetar efter ett eget schema som kan
innehålla t.ex. musik, uteaktiviteter och besök i sinnesrum. Vissa grupper jobbar
mer specifikt på uppdrag och utför legojobb till företag. Det finns även
bageriverksamhet.
Våra gruppverksamheter i samhället har olika inriktningar och arbetsuppgifter. Vi
erbjuder bland annat sysselsättning i café, bageri, service i vården, paketering,
tidning/skribent, jobba i stall, bilvård, posthantering, transportuppdrag,
källsortering, service i city, teater och konstnärlig verksamhet. Det finns omkring 20
grupper i Örnsköldsvik.
Du har även möjlighet att ha din dagliga verksamhet på ett företag eller en förening,
en individuell samhällsplats, om du tillsammans med din arbetsanpassare anser att
du är redo för en sysselsättning utan handledare. Arbetsanpassaren blir då ditt stöd
och följer upp hur det fungerar.
När du påbörjat din sysselsättning görs en genomförandeplan tillsammans med en
handledare eller arbetsanpassare. Där framgår vilka behov du har, vilka mål ni
tillsammans ska arbeta mot, och hur det ska göras.
2
Hur ansöker du om daglig verksamhet?
Du ansöker om daglig verksamhet hos våra LSS-handläggare på kommunen.
Ansökan görs via särskild blankett. Handläggaren utreder och beslutar om du har
rätt till daglig verksamhet enligt LSS.
Ersättning och kostnader
De flesta som har daglig verksamhet har aktivitetsersättning eller sjukersättning via
Försäkringskassan. Du får även habiliteringsersättning av kommunen och den
varierar i storlek beroende på om du deltar hel eller halv dag. Ersättningen räknas
inte som lön därför betalar du ingen skatt.
Har du daglig verksamhet betalar du själv för fika och lunch. Du betalar även för
resor till och från jobbet.
Har du frågor om daglig verksamhet?
Kontakta oss
Enhetschef
0660-26 62 58, 0660-889 87
Arbetsanpassare
070-240 04 31, 070-659 18 30, 070-191 76 35
3
Mina anteckningar:
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Kontaktuppgifter till daglig verksamhet:
............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Örnsköldsviks kommun
Välfärdsförvaltningen
Telefon:
E-post:
0660 - 880 00
[email protected]
Internet:
www.ornskoldsvik.se
Broschyren producerad: 2016-06-15
4
Download