Psykisk ohälsa hos personer med kognitiva

Psykisk ohälsa hos personer med
kognitiva funktionsnedsättningar
Bakgrund
Många brukare som har insatser via LSS har
en psykisk ohälsa som vi många gånger inte
upptäcker för vi tror att dessa symtom tillhör
brukarens beteenden eller sin
funktionsnedsättning. Som t.ex. ångest,
depressioner, psykoser och bipolära
sjukdomar. Det som försvårar för oss som
arbetar med brukarna att förstå deras sämre
mående, är kommunikationssvårigheten. På
denna utbildning får du lära dig om symtom,
behandling och bemötande av personer som
har funktionsnedsättning och lider av psykisk
ohälsa. På utbildningen får du även lära dig
om hur du kan arbeta för att förebygga dessa
sjukdomstillstånd.
Utbildningsdagen innehåller ett teoretiskt
avsnitt, praktiska övningar, diskussioner och
autentiska fallbeskrivningar.
Programpunkter
• Definition och förekomst av psykisk ohälsa
inom LSS
• Bakomliggande orsaker
• Hur yttrar sig ångest hos en person med
kognitiv funktionsnedsättning?
• Depression
• Bipolär sjukdom
• Psykotiskt tillstånd
• Hot och våld - ett symtom på psykisk
ohälsa
• Dokumentation
• Uppföljning och utvärdering av
behandlingsinsatser
www.regiongavleborg.se
Tid och plats
Måndag 1 juni 2015, Kl 09.00 – 16.30
Quality Hotel Galaxen, Borlänge
Målgrupp
All personal som arbetar inom LSS, personlig
assistans och primärvården.
Medverkande
Margareta Lunde-Martinson har mångårig
erfarenhet inom omsorgen och har varit
verksam som LSS-sjuksköterska i Uddevalla
kommun. Hon har utvecklat och implementerat
smärtskattnings- samt bedömningsinstrument
på gruppboenden inom LSS verksamheter.
Blev utnämnd som årets smärtsjuksköterska i
Sverige 2011. Arbetar nu som föreläsare i sitt
företag Smartbojen Utbildning AB.
Kostnad
Kursavgift 1 950 kronor (exkl moms) inkl kaffe
och lunch.
Anmäl dig här>> senast den 4 maj.
Anmälan är bindande efter sista
anmälningsdatum. Platsen går att överlåta till
kollega vid förhinder.
Kontakt
Närmare upplysningar om kursen lämnas av
Andreas Hagman, tel 0651-183 94
[email protected]
Praktiska upplysningar Lena Hansson,
tel 0651-182 48
[email protected]