LSS – Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

advertisement
Vart vänder du dig?
Ansökan om råd och stöd
gör du till landstingets LSS-handläggare
LSS-handläggaren beslutar om du har rätt
till den hjälp som LSS ger.
Telefon: 021-17 48 34
LSS – Råd och
annat personligt stöd
e-post: [email protected]
Internet: www.ltv.se/lss
Hela lagtexten om LSS, på lättläst svenska,
kan laddas ned från Centrum för lättlästs webbplats:
www.llstiftelsen.se
2015-06 – LSS, lätt-läst
Landstingets LSS-enhet
LSS ska underlätta det dagliga livet
LSS är en rättighetslag och människor med rätt till stöd enligt LSS
har också samma rättigheter som andra vad gäller
andra lagar, till exempel Hälso- och sjukvårdslagen
och socialtjänstlagen.
Dessa har rätt till stöd enligt LSS
1.
Personer med utvecklingsstörning och personer med autism.
2.
Personer som i vuxen ålder har fått en hjärnskada
efter en olycka eller en sjukdom.
Hjärnskadan gör att de har stora svårigheter att förstå.
3.
Personer som har andra stora funktionsnedsättningar,
och som behöver mycket stöd
för att leva så självständigt som möjligt.
Funktionsnedsättningen ska inte bero på
att man blivit gammal.
Rådgivning och annat personligt stöd
Råd och stöd kan vara stöd av kurator, psykolog, arbetsterapeut
eller andra experter som har kunskap om
hur det är att leva med en funktionsnedsättning.
Vem kan söka stöd?
Om du har en funktionsnedsättning
och behöver stöd och service enligt LSS
måste du själv begära det.
Om du är under 15 år
eller inte har förmåga att söka själv
kan en vårdnadshavare, god man eller förvaltare
begära stödet åt dig.
Vad kan du få för insats?
Här kan du se exempel på insatser,
som landstingets LSS-handläggare kan besluta om.
Till exempel kan du få råd och stöd
i form av bedömning av språk och kommunikation.
Logoped gör en kartläggning av hur behovet ser ut.
Är du en ungdom och dina föräldrarna tycker
att du har fått sämre hållning.
Kan du beviljas råd och stöd av sjukgymnast
för att få tränings-förslag eller tränings-schema.
Är du en person som har insatsen anhörigstöd
kan dina anhöriga få information
om hur de ska bemöta och stötta dig
för att du ska få ett självständigt vuxenliv.
Insatsen kan även vara samtalsstöd
till de anhöriga
så att de kan klara en ansträngd hemsituation.
Du kan få stöd av kurator
i din kontakt med myndigheter.
Det kan till exempel innebära stöd i möten
med Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Kuratorn stöttar dig med att hjälpa till
att tala om dina behov och önskemål
samt ger kunskap om funktionsnedsättningen.
Du kan få information om din diagnos
och vad den innebär.
Det får du oftast av en psykolog.
Download