Daglig verksamhet LSS

advertisement
Vem kan få daglig verksamhet?
Daglig verksamhet LSS
Daglig verksamhet är till för personer i
yrkesverksam ålder
som har en funktionsnedsättning
Hur får jag daglig verksamhet?
Du ansöker om daglig verksamhet hos din
LSS-handläggare som utreder behovet
och beslutar om insatsen enligt LSS.
Vad kostar det?
Du betalar för resor till och från daglig
verksamhet och för lunchen.
Lagen om stöd och service till personer
med vissa funktionsnedsättningar (LSS)
ger människor möjlighet till olika former av
stöd.
Får jag någon ersättning?
Vad är daglig verksamhet?
Mer information om ersättningar och
kostnader kan du få av enhetschefen för
daglig verksamhet.
Daglig verksamhet är en sysselsättning för
dig som inte har något arbete eller
studerar.
Daglig verksamhet finns bara på vardagar.
Sysselsättningen kan ske på dagcenter, i
mindre ” utflyttade grupper” eller på någon
annan arbetsplats.
Du som har din sysselsättning inom daglig
verksamhet får habiliteringsersättning.
Kontakt
Biståndsavdelningen tel. 0501 - 75 50 00
Download