Vilken information behövs i läkar- intyget?

Vilken
information
behövs i läkarintyget?
Denna information har tagits fram
för att tydliggöra vilka uppgifter som
Försäkringskassan behöver i läkarintygen för
bedömning av arbetsförmåga och ska ses som
ett komplement till intygsblanketten FK7263
Läkarintyg som underlag
för beslut
För att kunna bedöma om en person har rätt
till sjukpenning behöver Försäkringskassan ett
läkarintyg som ger en medicinsk förklaring till
varför personen inte kan arbeta.
Läkarintyget ska bland annat visa hur aktivitetsbegränsningarna på grund av sjukdom påverkar
arbetsförmågan och vad läkaren grundar sin bedömning på.
Det måste finnas tillräcklig information i läkarintyget för att Försäkringskassan ska kunna bedöma
arbetsförmågan. Vad som är tillräckligt varierar
beroende på sjukdomen och vilka arbetsuppgifter
personen har. Det här gäller oavsett längden på
sjukfallet.
Funktionsnedsättning
Här beskriver du vilken funktion som är nedsatt på
grund av sjukdom och vilka observationer som har
gjorts, se fält 4 i intygsblanketten:
Det här måste framgå:
• en tydlig beskrivning av vilka
funktionsnedsättningar som har observerats
vid undersökning eller vid utredning.
• en gradering av omfattningen så långt det är
möjligt.
Aktivitetsbegränsning
Här beskriver du diagnosens och funktionsnedsättningens konsekvenser, se fält 5 i intygsblanketten
Det här måste framgå:
• läkarens egen beskrivning och värdering/gradering av de aktivitetsbegränsningar som är
konsekvensen av sjukdomstillståndet, det vill
säga, diagnos och funktionsnedsättning.
Obs! Beskriv hur aktivitetsbegränsningen
påverkar arbetsförmågan.
• ge konkreta exempel på aktivitetsbegräns-
ningar i förhållande till personens specifika
arbetsuppgifter.
Tänk på att
Det är inte mängden text i intyget som är avgörande utan om de uppgifter som finns är tillräckliga för
att bedöma personens arbetsförmåga.
En läkares bedömning i ett läkarintyg är ett underlag för beslut och innebär ingen ovillkorlig rätt
till sjukpenning. Genom att använda elektroniska
intyg får du ifyllnadshjälp!