LPC Mastery månad 3 sammanfattning

advertisement
Kraften av polaritet
Hur du skapar och bibehåller magnetisk sexuell
attraktion och passion till din partner.
Jag måste fråga dig... Har du någonsin undrat eller funderat över vad det är som
skapar
attraktion och passion i en relation? Den där nästan obeskrivliga känslan som bara
finns där, men också verkar försvinna med samma hastighet som den kom.
Finns det sätt att medvetet ta fram den? Går det att lära sig att inte bara känna
oemotståndlig attraktion till en annan människa, men även behålla attraktion och
passion levande?
Som du säkert förstår från mina frågor så är svaret, JA!
I den här månaden av Mastery kommer du att lära dig, hur du blir en oemotståndligt
magnetisk sexuell person och hur du behåller passionen levande. Du kommer att få
trygghet och lugn att inte bli lämnad för någon annan som är mer “attraktiv” än du.
Det bästa av allt är att du redan har det du behöver inom dig. Men, idag kommer du
lära dig hemligheterna för undvika misstagen alldeles för många män och kvinnor
går igenom som stänger av knappen och avgör om det finns någon elektricitet eller
inte.
Du kommer att få djup insikt om de stora skillnaderna mellan maskulin och feminin
energi.
Här är några höjdpunkter av vad vi har lärt oss idag...
Vad är sexuell polaritet?
Vi sa att sexuell polaritet är den magnetiska nästan “magiska” sexuella kraften som
är närvarande när passion är levande i en relation.
Passion dör när det inte finns polaritet.
Två magneter med plus och minus poler mot varandra dras mot varandra.
Det blir attraktion. Motpoler attraherar varandra.
Den mänskliga naturlagen av polaritet kallar vi maskulin och feminin energi.
www.lovepassionconnection.com
Copyright (c) 2010 Media Mastery Solutions & Life Results Coaching
Maskulina män dras till feminina kvinnor. Feminina män dras till maskulina kvinnor
och tvärtom.
Feminina kvinnor dras till maskulina män och maskulina kvinnor dras till feminina
män.
Det är viktigt för män och kvinnor att kunna ta an både sina maskulina och feminina
energier när det behövs.
Att vara i sin naturliga maskulina/feminina kärna är en gåva till varandra.
Ok så vad du göra för att stärka din maskulina respektive feminina energi...?
Övningar att träna på under månaden och resten av ditt liv...
För män:
•
Ta an utmaningar
•
Fatta mycket beslut
•
Starta och avsluta projekt
•
Stretcha dig själv varje dag. Med andra ord, ligg alltid strax ovanför din
bekvämlighetszon. Så länge du ligger under din bekvämlighetszon växer du
inte och du försvagas.
•
Ta an en sport eller motionsform. Jag rekommenderar en kampsport där du
blir utmanad och får möta dina rädslor.
•
Skapa en vision för ditt liv som du dras mot och ett syfte som känns
meningsfullt, sen lev för att uppfylla det!
För Kvinnor:
•
Öppna upp ditt hjärta och älska djupt
•
Våga vara sårbar
•
Släpp kontroll, jag vet att det kan vara svårt, men det är ett måste om du vill
bli fri inombords.
•
Släpp fram din spontanitet och lekfullhet.
www.lovepassionconnection.com
Copyright (c) 2010 Media Mastery Solutions & Life Results Coaching
•
Våga vara en flicka igen.
•
Låt din man ta hand om dig
•
Ta ett bubbelbad och tänd några doftljus
•
Klä dig på ett sätt som får dig att känna dig feminin
•
Hitta en förebild som du anser är feminin och har den livfullheten och
energin.
•
Dansa och sjung
•
Uppmuntra din man att fatta beslut
•
Lita på honom, ge honom chansen att göra rätt, utan att du talar om för
honom hur han ska göra eller genom att korrigera honom.
•
När du älskar, öppna upp utan att hålla tillbaka. Släpp in honom helt. Även
om han inte har “städat” som han lovade att han skulle göra håll inte det mot
honom när ni älskar, släpp det.
Där har du det. Det finns massor här att öva på för honom och henne. Så sätt igång.
Det absolut bästa sättet att nå snabba resultat och bemästra något är att
implementera det du lär dig på en gång.
Kom ihåg, tiden att designa ditt liv är NU, inte om 20 år. Nu!
Hur länge till vill du vänta innan du bemästrar konsten att älska villkorslöst, att älska
passionerat?
Här är månadens skriftliga uppgift:
1.
Skriv ner minst två paragrafer till varför det är ett absolut MÅSTE för dig att
bemästra polaritet och verkligen förstå på djupet skillnaden mellan kärlek och
oemotståndlig sexuell attraktion och passion. Med andra ord, varför det inte
bara är något du borde lära dig, utan en absolut självklarhet.
2.
Svara på frågan: Vad kommer det att kosta mig känslomässigt, fysiskt,
andligt, i min relation (eller framtida) att inte bemästra sexuell polaritet och
hålla passion levande? Om jag inte lär mig att att äga min maskulina/
feminina energi för att hålla attraktion och passion levande och hitta rätt
balans, vad kommer jag att gå miste om? Vad kommer jag aldrig att få
www.lovepassionconnection.com
Copyright (c) 2010 Media Mastery Solutions & Life Results Coaching
uppleva?
3.
Om jag bemästrar maskulin/feminin energi och verkligen förstår hur jag
använder polaritet för att skapa och bibehålla oemotståndlig attraktion och
passion, vad kommer jag att få uppleva? Vad kommer det att ge mig?
Ok, sätt dig ner nu och svara på frågorna på en gång vänta inte, gör det nu! Vi kan
alla hitta anledningar till varför vi inte kan göra något på en gång, “jag har inte tid, jag
ska äta först, jag gör det imorgon när jag är mer utvilad”. Jag vill att du hittar
anledningar
till varför du kommer att börja nu.
Kom ihåg! Ursäkter har aldrig skapat ett passionerat framgångsrikt liv, men handling
gör. Så sätt igång.
Ha det så kul, så syns vi igen nästa månad!
Tills dess, Lev med Passion!
Love and Respect,
www.lovepassionconnection.com
Copyright (c) 2010 Media Mastery Solutions & Life Results Coaching
Download