Grundläggande Entreprenadjuridik

advertisement
Grundläggande Entreprenadjuridik
Sedan många år tillbaka räknas AG Advokatbyrå som en av
landets främsta inom entreprenadrätt. De har varit delaktiga i
att utarbeta byggbranschens olika standardavtal och har
utbildat tusentals personer i entreprenadrätt under mer än 25
år.
KURSLEDARE
Advokat Fredrik Schedin alt.
Advokat Johan Wingmark
KURSDATUM
» 1 februari Göteborg
» 8 februari Stockholm
» 2 mars Malmö
KURSFAKTA
Längd: Heldag
Tid: 9:00 - 16:00, frukost
serveras från kl. 8.30.
Pris: 3 200 kr exkl. moms.
Frukost, lunch, eftermiddagsfika och kursmaterial ingår.
Lokal: Stockholm AG Advokatbyrå, Regeringsgatan 38, 6 tr.
Göteborg Läppstiftet Konferens,
Malmö Slagthuset Konferens
Kursinnehåll:
Kursen behandlar hur man som entreprenör ska agera för att
undvika rättsförluster och därmed spara pengar. Kursen utgår
från standardavtalen AB 04 och ABT 06.
Reglerna presenteras utifrån verkliga fall och du som
deltagare kan bidra med frågor och exempel från din egen
arbetssituation.
Eftersom de ekonomiska marginalerna för entreprenörer är
små är det viktigt att få full ersättning för ÄTA-arbeten.
Detta kräver kunskap i hur omfattningen av kontraktsarbetena
bestäms samt formaliareglerna för ÄTA-arbeten och likställda
ÄTA-arbeten. Som entreprenör är det även viktigt att ha
kännedom i reglerna kring fel och felansvar, vilket kursen
också behandlar.
Inga särskilda förkunskaper krävs.
VILLKOR
Begränsat antal platser. Anmälan
senast 7 dagar före kursdatum.
Anmälan är bindande, för bokningsvillkor se www.slussen.biz
MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till entreprenörer, inom bygg-, installationsoch anläggningssektorn. Kursen
rekommenderas till dig som är
platschef, arbetsledare, projektledare samt till övrig ledande
personal.
ANMÄLAN
ePost: [email protected]
Tel: 08-518 018 06
Fax: 08-518 018 11
Jag anmäler mig till:
Göteborg 1/2
Stockholm 8/2
Malmö 2/3
Namn
______________________________
Epost
_________________________
Företag
______________________________
Fakturaadress __________________
Download