Sagan ~ En flerfilig väg till god läsförmåga”

”Sagofönstret ~ Lek med matematik och språk.”
Inbjudan till dagbarnvårdare, personal i fritids, förskolan och i förskoleklass.
Sagans förtrollande värld blir ett viktigt och roligt redskap när barnen erövrar
språket. Med många roliga sagor, rim och ramsor inspireras åhörarna till att
leka med språket. Jag visar på ett lekfullt arbetssätt, där barnens alla sinnen
får samverka. Jag lyfter också fram språket i matematiken och visar på hur den
matematiska förståelsen kan utvecklas under lekfulla former. Ta tillvara
barnens vidöppna inlärningsfönster. Barnens kreativitet och fantasi står i
centrum när jag med sagans hjälp för in:
•
•
•
•
•
•
Matematik – att upptäcka matematiken i vår vardag och i sagans värld
Carl von Linné – tema med matematik och språk
Hörförståelse – att tolka och reflektera
Aktiv ordförrådspedagogik – att utveckla talspråket
Berättelsegrammatik – att återberätta med en röd tråd
Språklig medvetenhet – att förbereda vägen till skriftspråket
Välkommen med Er anmälan!
Gun Westrin
Anmälan
Ort och datum:
Antal:
__________________________________________
__________________________________________
Kontaktuppgifter
Kontaktperson:
Adress förskola/skola:
Postnr. + Ort:
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Telefon:
Personalkategori:
__________________________________________
__________________________________________
Faktureringsadress
Namn/Skola:
Adress:
Postnr + Ort:
Kostnad:
Lokal:
Anmälan:
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
500 kr + moms per deltagare.
Meddelas med bekräftelse cirka 10 dagar innan kursdatum.
Helst 3 veckor innan kursdatum. Anmälan är bindande.
Gun Westrin
Överlotsvägen 2
955 31 Råneå
Tel. / Fax. 0924 – 109 44
Mob. 073 - 045 22 76
E-post. [email protected]
Webb. www.lasochsprak.se