Sven Unger - Mannheimer Swartling

Sven Unger
Senior Adviser
ERFARENHET
Senior Adviser, Mannheimer Swartling, 2010Delägare, Mannheimer Swartling, 1990-2010
Delägare, Carl Swartling Advokatbyrå, 1983-1990
Biträdande jurist, Carl Swartling Advokatbyrå, 1976-1982
ADRESS
Mannheimer Swartling
Advokatbyrå AB
Norrlandsgatan 21
Box 1711
111 87 Stockholm
Tingstjänstgöring, 1973-1975
UTBILDNING
Jur kand (Lunds universitet, 1972)
DIREKTNUMMER
+46 8 595 064 89
MOBILNUMMER
SPRÅK
+46 709 777 489
Svenska
FAXNUMMER
+46 8 595 060 01
Engelska
E-POST
[email protected]
PUBLIKATIONER
Böcker:
Ordet är fritt – mycket fritt. Ytterligare några små, små utsnitt av svenska språkets öden och
äventyr, 2015, Oscarsfors förlag
Bolagsstämma i praktiken. En teoribok., 2014, Oscarsfors förlag
Inga ord efter mig (ett litet, litet utsnitt ur svenska språkets öden och äventyr), 2012,
Oscarsfors förlag
Allehanda om skadestånd i avtalsförhållanden, 2009, bok (tillsammans med Bertil Bengtsson och
Harald Ullman), Jure förlag
Det upp- och nedvända timglaset, 1999, Jure förlag
Artiklar och uppsatser:
Om avtals slut - särskilt om frågan: när upphör ett avtal som inte säger när det upphör?, boken
"Bertil Bengtsson 90 år", 2016
Malmö och näktergalen, festskrift Malmö Nation 125 år, 2015
Regler om advokats marknadsföring, festskrift till Sveriges advokatsamfund, 2012
Special features of Swedish Corporate Governance, skrift publicerad av Kollegiet för svensk
bolagsstyrning, 2006
Professionsansvar för advokater och andra rådgivare - omfattning, försäkringsmöjligheter och
friskrivningsklausuler., Inledning vid Nordiska Juristmötet i Helsingfors, 2002
MEDLEMSKAP
Sveriges advokatsamfund, 1978
International Bar Association