Den korsmärkta församlingen

advertisement
Decemberbrevet 2016
Pastor Owe Lindeskär
Vällargatan 11
644 31 TO RS HÄLL A
Tel. 016 - 35 8 8 69
Mobil 0704 - 85 22 99
E-mail [email protected] ygma.se
Hemsida www.ker ygma.se
Bankgiro 5097-7834
Den korsmärkta församlingen
Aposteln Paulus var korsmärkt i sin teologi och i sin förkunnelse.
När han skriver till församlingen i Korint pekar han på korset, som rymde en
Gudomlig kraft till frälsning.
”Ty detta budskap om korset är en
dårskap för dem som blir förtappade
men för oss som blir frälsta är det en
Guds kraft.”
1 Kor 1:18
Denna korsmärkta text finns i sammanhanget där han bearbetar kyrkans splittring. Korinterförsamlingen var en splittrad
församling.
Några av medlemmarna höll sig till Paulus, medan andra höll sig till Apollos eller
Kefas. Andra var så trötta på denna uppdelning så de höll sig bara till Jesus.
1 Kor 1:12-13
Församlingen som skulle vara korsmärkt,
blev märkt av medlemmarnas favoritpredikanter. Gud märker sin kyrka med korsets tecken för tillhörighetens skull.
Samerna märker sina renar och bönderna sin boskap och tingsrätten beslutar
om lagfart så att rätt ägare gör anspråk
på fastigheten.
Bilden föreställer kyrkan som vi lät bygga på
hemmet Ruts område.
Framför kyrkan står Owe Lindeskär tillsammans med några av hemmets personal.
I denna kyrka hålls gudstjänster, möten och
bibelstudier. Kyrkan används även för flickornas skolgång. Kyrkan är alltid fullsatt när
elever, personal och bygdens folk kommer.
När kyrkan är korsmärkt lever hon i korsets verklighet.
Korset talar om försoning, förlåtelse och
andlig rening. Den korsmärkta kyrkan
lever i dessa Korsets karaktärer.
Korset har två linjer, en vertikal och en
horisontell.
Den vertikala visar på att Gud steg ner
från himlen till jorden. Teologerna kal�lar det för inkarnation. Och samma linje
talar om ett folk som gensvaret på kallelsen och sträcker sina händer från jorden
mot himlen.
Den horisontella linjen representerar
människan som alltid opererat på den
nivån. Antingen är människan på väg in
mot korsets brytpunkt, eller på väg ut.
Den som är på väg in är korsmärkt och
söker korsets brytpunkt där Guds kraft
blir förlöst. Den som är på väg ut är sekulariserad och når aldrig fram till korsets
skärningspunkt och förlöser aldrig Guds
kraft.
Någonstans möts dessa. Hur ser mötet ut
mellan den korsmärkta och den sekulariserade? När Jesus dog på korset rämnade
förlåten i templet, uppifrån och ända ner.
I detta ögonblick var vägen öppen ända
in i det allra heligaste.
Bilden är tagen från en av våra pionjärförsamlingar som bildades när en av evangelisterna kom till Doutou. Denna plats upplevde en stor väckelse och ett hundratal
nyfrälsta skulle vägledas och hjälpas vidare
på trons väg. När dessa nyfrälsta kommer
till Guds hus är de uppklädda och fina. Och
kyrkan är alltid fullsatt.
Runt om i Benin finns dessa nybildade församlingar som är ett resultat av evangelisternas pionjärarbete.
Några är på väg in i det heligaste av rum,
medan andra är på väg ut. Ordet helgelse
betydde från början ”hugga bort”.
Den helgade människa, på väg in, hugger
bort synd, otro, orenhet och köttets gärningar. Och den som är på väg ut hugger
bort sin kyrka, sin frimodighet, sin bibel
och till slut sin tro. Gud kallar sitt folk att
vända om från religiös ytlighet mot korsets centrum. Där sker skärningspunkten mellan himmel och jord. Brytpunkten
mellan evigt och timligt och mötesplatsen
mellan Gud och människan.
OL
När evangelisterna skall besöka olika församlingar måste de kunna ta sig fram I ofta
oländig terräng. ibland är motorcykel bästa
transportmedlet för evangelisterna. Kerygma har betalat både cyklar, mopeder och
motorcyklar så att pionjärerna kan ta sig
fram till alla dessa nystartade församlingar
som finns i Benin.
Bilden visar en av evangelisterna som är
tacksam för att han fick en motorcykel.
Föreningen Kerygma underhåller nitton
evangelister i Benin. Det är ett samarbete
med den nationella Pingströrelsen och
detta arbete startade för sjutton år sedan
och under denna tid har dessa pionjärer
sett många muslimer bli frälsta och flera
hundra församlingar har bildats. I landets
norra del har vi ett evangelistteam som
genomför ett stort antal kampanjer varje
år, då många tar emot Jesus.
Uppdrag
Benin
För en tid sedan producerade vi en
DVD som handlar om Benin. Vi presenterar hemmet Rut och evangelisterna. Nu kan du ladda ner denna film
och ta del av Information, vittnesbörd
och bilder från Kerygmas arbete i detta land. Kanske kommer det en fortsättning om skolan i Agoua och om
mikronån. Gå in på Kerygmas hemsida
för att ladda ner denna DVD.
KUBA
Vid flera tillfällen har jag besökt Kuba
och undervisat i nationella pastorskonferenser, med ekumenisk bredd.
Det har varit lärorikt och intressant att
lära känna pastorer och församlingsmedlemmar i detta mytomspunna
land.
En av församlingarna hade sin kyrka
på vinden och nu har de fått tillstånd
att bygga en ny kyrka.
Vi har förmånen att hjälpa dem med
detta kyrkbygge och i november skulle
jag besökt Kuba för att inviga kyrkan,
men den är tyvärr inte färdig.
Kostnaderna för min resa gav vi till
kyrkbygget och därmed sköt jag upp
resan till ett senare datum.
Kuba är ett fattigt land, eftersom en
arbetares månadslön ligger på 150
kronor i månaden, vilket betyder att
makarna måste ha två arbeten var för
att klara familjens ekonomi.
Nu har Fidel Castro dött och framtiden
för Kuba är oviss. Vi ber om att utvecklingen går mot en sund demokrati, där
landets ledare förstår att respektera
människovärdet och tillåta politiska
partier och att inte fängsla
oppositionella. Framför allt hoppas
vi på en genomgripande väckelse för
Kubas folk. Det ber vi om.
OL
Hemmet Rut ligger i landets norra del en
bit utanför staden Parakou. Flickorna som
bor på hemmet har begått ett hedersbrott mot släkten när de vägrade ett
tvångsäktenskap. De flydde från bröllopet
Och hamnade i en stor stad där många
av dem blev prostituerade. På hemmet
Rut, får de själavård, förbön och läkedom.
De får kläder, mat och husrum och de
får gå i skola. Dessutom utbildas de till
sömmerskor och efter några år lämnar de
hemmet för att bereda plats för nya flickor. Då får de en egen symaskin, genom
vilken de kan försörja sig som sömmerska. Flickorna är mellan tolv och sexton år
när de kommer till hemmet Rut.
För några år sedan startade vi en verksamhet, där fattiga kvinnor får ett räntefritt lån.
Det började med änkor, men nu vänder vi
oss även till andra fattiga kvinnor. De samlas i grupper om trettio och en välutbildad
kvinna från deras kvinnoförbund leder
gruppen. De tillverkar vackra och slitstarka
väskor som de sedan säljer på marknaden. Om någon i gruppen misslyckas, så
hjälper de andra henne, så att inom ett år
har alla kunnat betala av lånet på några
hundralappar eller max tusen kronor. Då
har man ändå tjänat så mycket att barnen
kunnat gå i skola och familjen haft mat på
bordet. Under dessa arbetsmöten, sjunger
kvinnorna och de vittnar om Jesus, så efter
en tid har alla kvinnorna tagit emot Jesus.
Arbetsmötet blir till ett väckelsemöte.
För ett par år sedan byggde Kerygma en
skola i Benin. En av våra evangelister kom
till Agoua där han mötte motstånd från
ortens befolkning. De ville inte ha någon
ny religion, så de försökte marginalisera
predikanten och hans lilla församling.
Då fick han en vision att välsigna sina
motståndare genom att borra en brunn,
så alla dessa kunde hämta sitt vatten
vid kyrkan och att bygga en skola så att
de kunde lämna sina barn till en kristen skola. Med Kerygmas hjälp borrades
brunnen och byggdes skolan. Skolan har
blivit så uppskattad att många barn står
på kö för att kunna bli elever på Agouas
kristna skola. Vi utmanades att bygga ut
skolan med två klassrum, vilket vi nu har
gjort. Genom dessa investeringar har folket ändrat uppfattning om de kristna och
när jag Invigde skolan för ett par år sedan
var självaste borgmästaren på plats, vilket
noterades som något anmärkningsvärt.
Föreningen Kerygma
– med evangelium till världen!
Stor fest på
hemmet Rut
När detta nyhetsbrev trycks, befinner vi
oss i Benin. Där skall vi inviga utbyggnaden av skolan i Agoua, samt vara med på
festen när 23 flickor lämnar hemmet
Rut, efter tre eller fyra år. Dessa fester sker
i tacksägelsens tecken. Flickorna, personalen och pingströrelsens kvinnoförbund
uttrycker sin tacksamhet till Gud och även
till Kerygma som bistått dem i detta projekt ända sedan starten. Under festen
skall vi ge avgångsklassen var sin symaskin
och därigenom blir de egna företagare och
kommer att försörja sig som sömmerskor.
Samtidigt som 23 flickor lämnar, så välkomnas nya flickor som behöver hjälp och
stöd. I nästa bönebrev från Kerygma blir
det rapporter från hemmet Rut och från
skolinvigningen i Agoua.
Tack till alla som hjälper oss att utveckla
arbetet i Benin.
Ester vid sin symaskin
Ow e Lind esk ärs Res epro gra m
Devember
Mars
18........................ Hällabrottet.
30–01................ Gavelstad Norge
01........................ Knaften
02....................... Malå
03....................... Rusksele
04–05................ Lycksele Korskyrkan,
05 11.00........... Knaften
09....................... Borensberg
10 18.00........... Ljung
11-12................. Stöpen Pingstkyrkan
18-19................. Älmhult Pingstkyrkan
25-26................. Marieholm Pingstkyrkan
Januari
01 18.00........... Eidskog Norge
07 18.00........... Moheda.
08 10.00........... Hånger
08 16.00........... Strömsnäsbruk
21 17.00............ Dalum
19.00........... Dalum
22 10.00........... Ekumeniakyrkan Blidsberg
29 11.00........... Sågmyra
Februari
Planeringen för perioden var inte helt
klar när brevet skulle tryckas.
04-05................. Missionskyrkan Senoren
11-12................. Pingst Årjäng
12 18.00........... Säffle
24, 25, 26......... Ullånger
26 11.00........... Solefteå
27....................... Trehörningsjö
Några av flickorna på hemmet Rut
Två kvinnor på väg till söndagens gudstjänst
BG 130 spec 33617 okt 16 Skilltryck AB
INBETALNING/GIRERING AVI
Betalningsavsändare
Betalningsmottagare
Från bankgironr (vid girering)
Belopp kronor
öre
Inbetalningsavgift
(ifylls av banken)
Till bankgironr (ifylls alltid)
5 0 9 7 - 7 8 3 4
SKRIV ELLER STÄMPLA INTE I FÄLTET NEDAN - AVSETT FÖR MASKINELL LÄSNING
#
50977834 #45#
#
AVSÄNDARE: SKILLTRYCK AB, BOX 53, 568 22 SKILLINGARYD • RETURADRESS: KERYGMA, VÄLLARGATAN 11, 644 31 TORSHÄLLA
Vi ber tillsammans
Be för planerade möten.
(Se reseprogrammet)
Be om beskydd för Owe och Ann-Britt
Lindeskär med familj och medarbetare.
Be för Kerygmas arbete i olikaländer.
Be för Sverige. Vi längtar efter en stark
väckelse över land och folk.
Jesus kommer snart tillbaka. Be om ett uppvaknande bland Guds folk. Denna bibliska
sanning har marginaliserats i många kyrkor.
Ämnet predikas inte längre och de troende är
inte medvetna om att tidens tecken visar på
att Jesu återkomst nalkas.
B
Bussmissionen.
Kära vänner!
Med dessa rader vill vi tacka Kerygmas
vänner för det stöd Ni ger till vårt evangelisationsarbete. Vi besöker marknader och
andra arrangemang med bussen och vi
möter många andliga sökare, och många av
dessa får vi vägleda till Jesus. Arbetet sker
inte bara under varma sköna sommarveckor,
vi är i fullt arbete även under adventstid. I år
besöker vi många olika platser med bussen,
tillsammans med vårt evangelisationsteam.
Tack för allt stöd och ekonomisk hjälp.
Med önskan om en God jul och ett Gott nytt
år.
Agneta och Ove Jonsson.
Beställ Owe
Lindeskärs böcker
genom Kerygma.
150 kronor per styck.
Frakt tillkommer.
God Jul
och
Gott Nytt Å
r!
Tack för gott sa
marbete
under året.
Tack för up
pmuntran,
varma förb
öner och
ekonomiskt
bistånd.
Owe och A
nn-Britt
Lindeskär.
Download