Kompetenskrav Personaluthyrning

advertisement
Kravspecifikation yrkesområde Kontorsadministration
Receptionist/telefonist
Ska-kompetenskrav för receptionist enligt nedan:
- gymnasium eller likvärdig utbildning.
- minst ett (1) års arbetslivserfarenhet inom aktuell yrkeskategori.
- goda kunskaper i svenska och engelska avseende tal och skrift.
- datakunskaper i kontorsstödsprogramvara.
- erfarenhet av att använda datoriserade telefonväxlar och hänvisningssystem.
Med god kunskap avses att obehindrat kunna tillgodogöra sig information och kommunicera
inom detta uppdrag med samtliga kontaktytor.
Assistent
Ska-krav gällande kompetens för assistent, nivå 1, enligt nedan.
- gymnasium eller likvärdig utbildning.
- goda kunskaper i svenska och engelska avseende tal och skrift.
- datakunskaper i kontorsstödsprogramvara.
Med god kunskap avses att obehindrat kunna tillgodogöra sig information och kommunicera
inom detta uppdrag med samtliga kontaktytor.
Ska-krav gällande kompetens för assistent, nivå 2, enligt nedan.
- gymnasium eller likvärdig utbildning.
- utbildning inom aktuellt område, viss svårighetsgrad.
- minst tre (3) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete, har deltagit i eller utfört ett
flertal liknande uppdrag.
- goda kunskaper i svenska och engelska avseende tal och skrift.
- datakunskaper i kontorsstödsprogramvara.
Med god kunskap avses att obehindrat kunna tillgodogöra sig information och kommunicera
inom detta uppdrag med samtliga kontaktytor.
Administratör
Ska-krav gällande kompetens för administratör, nivå 1, enligt nedan:
- gymnasium eller likvärdig utbildning.
- minst ett (1) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete.
- goda kunskaper i svenska och engelska avseende tal och skrift.
- datakunskaper i kontorsstödsprogramvara.
Med god kunskap avses att obehindrat kunna tillgodogöra sig information och kommunicera
inom detta uppdrag med samtliga kontaktytor.
Ska-krav gällande kompetens för administratör, nivå 2, enligt nedan:
- gymnasium eller likvärdig utbildning.
- utbildning inom aktuellt område, viss svårighetsgrad.
- minst fem (5) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete, har deltagit i eller utfört ett
flertal liknande uppdrag.
- goda kunskaper i svenska och engelska avseende tal och skrift.
- datakunskaper i kontorsstödsprogramvara.
Med god kunskap avses att obehindrat kunna tillgodogöra sig information och kommunicera
inom detta uppdrag med samtliga kontaktytor.
Handläggare 1
Ska-krav gällande kompetens för handläggare 1, enligt nedan:
- gymnasium eller likvärdig utbildning.
- minst ett (1) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete.
- goda kunskaper i svenska och engelska avseende tal och skrift.
- datakunskaper i kontorsstödsprogramvara
Med god kunskap avses att obehindrat kunna tillgodogöra sig information och kommunicera
inom detta uppdrag med samtliga kontaktytor.
Handläggare 2
Ska-krav gällande kompetens för handläggare 2, nivå 1, enligt nedan:
- högskoleutbildning inom aktuellt område.
- goda kunskaper i svenska och engelska avseende tal och skrift.
- datakunskaper i kontorsstödsprogramvara.
Med god kunskap avses att obehindrat kunna tillgodogöra sig information och kommunicera
inom detta uppdrag med samtliga kontaktytor.
Ska-krav gällande kompetens för handläggare 2, nivå 2, enligt nedan:
- högskoleutbildning och minst tre (3) års arbetslivserfarenhet från liknande arbete, har
deltagit i eller utfört ett flertal uppdrag.
- goda kunskaper i svenska och engelska avseende tal och skrift.
- datakunskaper i kontorsstödsprogramvara
Med god kunskap avses att obehindrat kunna tillgodogöra sig information och kommunicera
inom detta uppdrag med samtliga kontaktytor.
Registrator
Ska-krav gällande kompetens för registrator enligt nedan:
- gymnasium eller likvärdig utbildning.
- registratorsutbildning på högskolenivå
eller
minst 5 års arbetslivserfarenhet inom aktuell yrkeskategori, har deltagit i eller utfört ett
flertal liknande uppdrag.
- erfarenhet av offentlig verksamhet.
- goda kunskaper i svenska och engelska avseende tal och skrift.
- datakunskaper i kontorsstödsprogramvara.
- kännedom om lagar och förordningar som styr offentlig verksamhet och registrators
funktion och ansvar.
Med god kunskap avses att obehindrat kunna tillgodogöra sig information och kommunicera
inom detta uppdrag med samtliga kontaktytor.
Vaktmästare
Ska-krav gällande kompetens för vaktmästare, nivå 1, enligt nedan:
- utbildning inom aktuellt område.
- minst ett (1) års arbetslivserfarenhet inom aktuell yrkeskategori.
- kunskaper i svenska.
- grundkunskaper i kontorsstödsprogramvara.
Med kunskap avses att kunna tillgodogöra sig information och kommunicera inom detta
uppdrag med samtliga kontaktytor.
Ska-krav gällande kompetens för vaktmästare, nivå 2 enligt nedan:
- utbildning inom aktuellt område, viss svårighetsgrad.
- minst tre (3) års arbetslivserfarenhet inom aktuell yrkeskategori, har deltagit i eller utfört
ett flertal liknande uppdrag.
- goda kunskaper i svenska.
- körkort klass B.
- grundkunskaper i kontorsstödsprogramvara.
Med kunskap avses att kunna tillgodogöra sig information och kommunicera inom detta
uppdrag med samtliga kontaktytor.
Kravspecifikation yrkesområde Ekonomi och personal
Löneadministratör
Ska-krav gällande kompetens för löneadministratör, nivå 1, enligt nedan:
- gymnasium eller likvärdig utbildning.
- utbildning inom aktuellt område.
- minst ett (1) års arbetslivserfarenhet inom aktuell yrkeskategori.
- goda kunskaper i svenska.
- datakunskaper i kontorsstödsprogramvara.
- kunskaper i lönesystem.
Med god kunskap avses att obehindrat kunna tillgodogöra sig information och kommunicera
inom detta uppdrag med samtliga kontaktytor.
Ska-krav gällande kompetens för löneadministratör, nivå 2, enligt nedan:
- gymnasium eller likvärdig utbildning.
- utbildning inom aktuellt område.
- minst fem (5) års arbetslivserfarenhet inom aktuell yrkeskategori, har deltagit i eller utfört
ett flertal liknande uppdrag.
- goda kunskaper i svenska.
- goda datakunskaper i kontorsstödsprogramvara.
- goda kunskaper i lönesystem och ekonomisystem.
Med god kunskap avses att obehindrat kunna tillgodogöra sig information och kommunicera
inom detta uppdrag med samtliga kontaktytor.
Ekonomiassistent
Ska-krav gällande kompetens för ekonomiassistent, nivå 1, enligt nedan:
- gymnasium eller likvärdig utbildning.
- minst ett (1) års arbetslivserfarenhet inom aktuell yrkeskategori.
- goda kunskaper i svenska och engelska avseende tal och skrift.
- goda datakunskaper i kontorsstödsprogramvara.
- kunskaper i ekonomisystem.
Med god kunskap avses att obehindrat kunna tillgodogöra sig information och kommunicera
inom detta uppdrag med samtliga kontaktytor.
Ska-krav gällande kompetens för ekonomiassistent, nivå 2, enligt nedan:
- tre (3) års arbetslivserfarenhet inom yrkeskategorin och högskoleutbildning inom ekonomi
eller likvärdig inom yrkeshögskola
eller
gymnasium eller likvärdig utbildning samt fem (5) års arbetslivserfarenhet inom
yrkeskategorin.
- goda kunskaper i svenska och engelska avseende tal och skrift.
- goda datakunskaper i kontorsstödsprogramvara.
- goda kunskaper i ekonomisystem och kännedom om lönesystem.
Med god kunskap avses att obehindrat kunna tillgodogöra sig information och kommunicera
inom detta uppdrag med samtliga kontaktytor.
Redovisningsekonom
Ska-krav gällande kompetens för redovisningsekonom, nivå 1, enligt nedan:
- gymnasium eller likvärdig utbildning.
- har genomgått utbildning inom aktuellt område.
- minst ett (1) års arbetslivserfarenhet inom aktuell yrkeskategori.
- goda kunskaper i svenska och engelska avseende tal och skrift.
- goda datakunskaper i kontorsstödsprogramvara.
- kunskaper i förekommande bokföringssystem.
Med god kunskap avses att obehindrat kunna tillgodogöra sig information och kommunicera
inom detta uppdrag med samtliga kontaktytor.
Ska-krav gällande kompetens för redovisningsekonom, nivå 2, enligt nedan:
- tre (3) års arbetslivserfarenhet inom yrkeskategorin och högskoleutbildning inom ekonomi
eller
gymnasieutbildning eller likvärdig utbildning samt fem (5) års arbetslivserfarenhet inom
yrkeskategorin.
- goda kunskaper i svenska och engelska avseende tal och skrift.
- goda datakunskaper i kontorsstödsprogramvara.
- goda kunskaper i förekommande bokföringssystem.
Med god kunskap avses att obehindrat kunna tillgodogöra sig information och kommunicera
inom detta uppdrag med samtliga kontaktytor.
Kravspecifikation yrkesområde IT
Kompetensnivåer
Följande två kompetensnivåer ska användas i detta ramavtal för yrkesområde IT.
Nivå 1:
Kunskap – har nyss genomförd utbildning inom aktuellt område.
Erfarenhet – kortare arbetslivserfarenhet inom aktuell yrkeskategori.
Ledning – kräver arbetsledning.
Självständighet – kan självständigt utföra enklare uppgifter inom aktuell yrkeskategori.
Nivå 2:
Kunskap – har utbildning inom aktuellt område, viss svårighetsgrad.
Erfarenhet - minst tre (3 ) års arbetslivserfarenhet inom aktuell yrkeskategori, har deltagit i
eller utfört ett flertal liknande uppdrag.
Ledning – kräver arbetsledning.
Självständighet – kan självständigt utföra avgränsade arbetsuppgifter inom aktuell
yrkeskategori.
IT-tekniker
Lägsta kompentenskrav IT-tekniker nivå 1 och nivå 2:
- gymnasium eller likvärdig utbildning.
- ska ha minst ett (1) års arbetslivserfarenhet inom yrkeskategorin.
- goda kunskaper i svenska och engelska.
- goda kunskaper om datorer, kringutrustning, operativsystem, nätverk, kommunikation.
- kunskaper i kontorsstödsprogramvara.
Med god kunskap avses att obehindrat kunna tillgodogöra sig information och kommunicera
inom detta uppdrag med samtliga kontaktytor.
IT-tekniker, nivå 1, ska uppfylla kompetensnivå 1 med tillägg under rubrik ”Lägsta
kompetenskrav IT-tekniker nivå 1 och nivå 2”.
IT-tekniker, nivå 2, ska uppfylla kompetensnivå 2 med tillägg under rubrik ”Lägsta
kompetenskrav IT-tekniker nivå 1 och nivå 2” och med nedanstående ändring vad gäller
Erfarenhet:
- Erfarenhet: ska ha tre (3) års arbetslivserfarenhet inom yrkeskategorin och
högskoleutbildning inom dataområdet, till exempel högskoleingenjör med datainriktning eller
annan likvärdig datautbildning eller fem (5) års arbetslivserfarenhet inom yrkeskategorin.
Helpdesk
Lägsta kompetenskrav Helpdesk nivå 1 och nivå 2:
- gymnasium eller likvärdig utbildning.
- goda kunskaper i svenska.
- grundkunskaper om relevant hårdvara och programvara, PC, kringutrustning och
operativsystem.
- goda kunskaper i kontorsstödsprogramvara.
Med god kunskap avses att obehindrat kunna tillgodogöra sig information och kommunicera
inom detta uppdrag med samtliga kontaktytor.
Helpdesk, nivå 1, ska uppfylla krav för kompetensnivå 1 med tillägg under rubrik ”Lägsta
kompetenskrav Helpdesk nivå 1 och nivå 2”.
Helpdesk, nivå 2, ska uppfylla krav för kompetensnivå 2 med tillägg under rubrik ”Lägsta
kompetenskrav Helpdesk nivå 1 och nivå 2”.
Download