Anundsjöns FVO

advertisement
Ödsbysjön, Gensjösjön, Galasjön, Trehörningen,
Mjösjön, Valmsjön, Djupsjön,
Lillsjön.......................................Gädda, Abborre
Anundsjön..........................Gädda, Abborre, Sik, Brax, Id, Gös
Moälven (del), Södra Anundsjöån
.....Gädda, Abborre, Harr, Öring Havsöring, (Lax)
Åkerström co
Sjödins Sport M-E Mårtensson Eva Persson
Krister Svensson
Service
Ove Eriksson
Mats Mossö
Anders Lindgren Sören Eriksson
Lennart Forsberg
Anundsjö fvo ligger ca 4 mil Nordväst om
Örnsköldsvik. Åk mot Bredbyn.
frå
nF
red
rik
a
från Åsele
från Åsele
SOLBERG
s
for
orr
nN
un
frå
sel
e
Anundsjöns fvo
GIDEÅ
BREDBYN
348
SKORPED
352
SIDENSJÖ
335
från Sollefteå
BJÄSTA
Här
nös
and
KÖPMANHOLMEN
från
å
ollefte
från S
me
LÅNGVIKSMON
BJÖRNA
å
TREHÖRNINGSJÖ
MYCKELGENSJÖ
frå
nU
nJ
E-4
HUSUM
ÖRNSKÖLDSVIK
0661-105 80
0661-401 62
0661-104 92
0661-441 46
0661-200 54
Yttersel
Galasjö
Norrmesunda
Bredbyn
Örnsköldsvik
070-684 86 39
070-660 40 16
070-395 33 56
0661-101 14
070-628 32 45
Kontaktpersoner
§Regler
1. Fiske ska ske med giltigt fiskekort.
2. Ungdomar fiskar gratis fram till den dag de fyller 18 år, men
måste kunna uppvisa giltigt fiskekort.
3. Fiske är tillåtet inom Anundsjöns fvo:s vatten, förutom
Kälvattnet.
4. Allt fiske är förbjudet inom reproduktionsområden. Dessa
områden är uppskyltade.
5. Fiske får endast ske med handredskap och angeldon. Vid
flugfiske max en fluga. Allt övrigt fiske är förbjudet.
6. Kräftfiske kan upplåtas i omfattning enligt stämmobeslut.
Annonseras i så fall i dagspress.
7. Det är tillåtet att behålla totalt tre fiskar av arterna Öring och
Harr med ett minimimått på 30 cm. Av arterna Lax och Havs
öring får en fisk behållas med ett minimimått på 50 cm. Detta
gäller per dygn. De fiskar som är mindre än angivna mått ska
återutsättas oavsett om de är levande eller döda. För övriga
fiskarter finns inga begränsningar.
8. Vid fiske med levande agn får endast agnfisk som är fångad i
fiskevattnet användas.
9. Fiskeförbud för Öring gäller 1/9 - 1/11
10. Fiskeförbud för Lax och Havsöring gäller 1/9 - 14/10
För brott mot uppsatta regler tas kontrollavgift ut i enlighet
med lagen 1981:533
ANUNDSJÖNS
Fiskeinformation och karta
Läge
Bredbyn Mellansel
Österfanbyn
Sörmesunda
Ödsbyn
Text och layout: Arne Ögren Kultur- och fritidskontoret. Karta: Ulf Niederbach UNIEC design Uppdaterad 2016-06-17
Centralorter är Bredbyn och Mellansel. På dessa
orter kan man finna boende, mataffärer och annan service. Inplantering av lax och havsöring
sker årligen i strömmande vatten som ett led i en
återuppbyggnad av fiskstammen. Även kräftor
kommer att återplanteras i området.
frå
Fiskekortförsäljning
Fiskevatten
fiskevårdsområde
Download