Sammanfattning av fångade laxfiskar i samband med klubbkampen

Sammanfattning av fångade laxfiskar i samband med klubbkampen mellan
Karlstad/Hammarö, Kil och Grums.
Datum: 2009-11-07
Utgångshamn: Lillängshamnen, Hammarö
Tävlingstid: 8.00-16.00
Antal startande båtar: 22
Antal invägd lax: 2
Antal invägd öring: 2
Antal inlämnade enkäter för fettfenefisk samt fisk under mått (62 cm): 18
Antal inrapporterad lax med fettfena:0
Antal inrapporterad öring med fettfena: 0
Antal inrapporterad klippt lax, kortare än 62 cm: 1
Antal inrapporterad klippt öring, kortare än 62 cm: 5
Invägda fiskar hade följande mått och vikt:
Art
Längd
Vikt
Lax
65 cm
3,85 kg
Lax
70 cm
4,7 kg
Öring
65 cm
3,7 kg
Öring
72 cm
5,3 kg
Sammanställt av Mikael Grääs, 070-575 37 19