Skriva ut ansökningsblanketten (för fiske av lax och öring)!

ANSÖKNINGSBLANKETT FÖR ARRENDERING AV FÅNGSTPLATSER FÖR FISKE
AV LAX ELLER ÖRING. GÄLLER VATTENOMRÅDEN I FINLANDS EKONOMISKA
ZON OCH INOM ALLMÄNT VATTENOMRÅDE I HAVET UNDER ÅREN 2016-2019
1. EFTERNAMN ____________________________________________________________________
2. FÖRNAMN ____________________________________________________________________
3. NÄRADRESS __________________________________________________________________
4. HEMORT __________________________________________________________________
5. TELEFON
_________________________
6. E-POST
_________________________
7. SÖKANDE TILLHÖR NTM-CENTRALENS REGISTER ÖVER KOMMERSIELLA FISKARE?
(registreringsintyg som bilaga)
GRUPP I
GRUPP II
8. JAG ANSÖKER OM ARRENDERING AV FÖLJANDE FÅNGSTPLATSER FÖR LAX ELLER ÖRING
Havsområde (t.ex. Bottenhavet, Skärgårdshavet, Finskaviken) Fångstredskapets exakta läge.
1._____________________________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________________________
4._____________________________________________________________________________________
5._____________________________________________________________________________________
6._____________________________________________________________________________________
7._____________________________________________________________________________________
8._____________________________________________________________________________________
9. SÖKANDES ANDRA MÖJLIGHETER FÖR LAXFISKE (t.ex. namn på delägarlagen där kommersiellt
fiske äger rum, samt med vilka fångstredskap)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
1
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
10. SÖKANDE HAR TIDIGARE FISKAT LAX I STATENS ALLMÄNNA VATTENOMRÅDEN
UNDER ÅREN:
_______________________________________________________
11. FRITT FORMULERAD MOTIVERING FÖR VARFÖR FÅNGSTPLATSEN ÄR VIKTIGFÖR
SÖKANDEN
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
JAG BEKRÄFTAR ATT ALL INFORMATION OVAN STÄMMER:
TID OCH PLATS ________________________________________________________________
UNDERSKRIFT _________________________________________________________________
Ansökan tillställs Forststyrelsen senast den 15.4.2016 på adressen:
Forststyrelsen, registratorskontoret
PB 94
01301 VANDA
eller
[email protected]
2