Namn:................................................
Fiskeregler
Bag limit: 1 öring per dygn och 2 öringar per år får avlivas per fiskare.
Vi har genom stora fiskutsättningar men kanske framförallt genom att arrendera fiskerätter och löst
in fällor efter kusten lyckats återetablera en stam av lax och öring i Kågeälven. Nu måste även vi
sportfiskare dra vårt strå till stacken för att vi ska lyckas få livskraftiga bestånd utan
stödutsättningar. Slår vi ihjäl all fisk vi fångar kommer det här aldrig att lyckas.
Art
Öring
Harr
Minimimått
50 cm
35 cm
Max fångst per dygn
En öring
3 Harrar
Tillåtet
1/6 till 31/8
1/6 till 31/8
Fångstrapporteringsskyldighet: Den som fiskar är skyldig att lämna fångstrapport på Öring och
Lax över 50 cm inom 24 timmar efter avslutat fiske. Uppgifter vad gällande art, längd, antal och
om fisken är avlivad eller återutsatt ska noteras. Detta ska ske framförallt på hemsidan men en
lista för fångstrapportering ska även finnas i Kåge på anslagstavlan vid bron i centrum.
Förbud att avliva Lax: Förbjudet att avliva Lax hela året med anledning av den allt svagare
Laxstammen i Kågeälven.
C&R fram till 1 juni: Förbjudet att avliva Öring fram till 1 juni. För att skona laxbesor som kan
förväxlas med Öring. Felkrokad fisk ska återutsättas.
Fiskeförbud: Förbud råder i Tarsmyrbäcken, Lillträskbäcken, Martinsbäcken och Djupbäcken.
Havsöringarna leker här på höstarna och öringungarna växer upp i dessa biflöden. Bäckarna är
”barnkammare” åt hela älven och de måste därför skyddas.
Fiskekortet är personligt och får ej överlåtas och skall vid anfordran uppvisas. Kortet gäller för
ett spö med max 3 krokar. I älven är fiske med mängdfångande redskap så som nät och ryssjor
absolut förbjudet.
Överträdelser mot ovanstående bestämmelser anmäls ovillkorligen och kan
innebära böter och avstängning.
Några rekommendationer:
*
*
*
*
Återutsätt alla öringar över 70 centimeter! Det är de stora fiskarna som är
värdefullast vid leken.
Återutsätt alla öringhonor.
Avstå öringfiske när vattnet är över 18 grader! När det är varmt i vattnet stressas
fisken mer vid drillningen och risken för svampsjukdomar är stor.
Vid återutsättning, låt fisken vara kvar i vattnet medan Ni lossar kroken varsamt
med en peang eller en tång. Se till att fisken kan ”stå” själv i vattnet innan Ni
släpper taget om den.
*Ta aldrig i en fisk med torra händer.
*Använd endast en trekrok på betet eller flugan vid fiske i Kågeälven.