Vagnhärad
Övre fiskevårdsgräns
Från dammen t o m
andra gångbron
gäller fiskeförbud
året runt.
FISKEFÖRBUD
I Vagnhärad är fiske förbjudet
vid Husby kvarn från
järnvägsbron och uppströms.
I Trosa gäller fiskeförbud vid
Trosa kvarn i laxtrappan och i
hela forsen (se karta här intill).
REGLER FÖR FISKE
i Trosaåns fvo
ANTAL FISKAR OCH MINIMIMÅTT
Du får max ta upp 1 laxfisk per dag.
Återutsätt gärna fisken om du inte vill behålla den. Kom i så fall
ihåg att handskas mycket varligt med fisken så att den kan leva
vidare. Kasta aldrig fisk på stranden eller i soptunnor.
Inom Trosaåns fiskevårdsområde gäller följande minimimått:
Lax
60 cm
Öring
50 cm
Gös
40 cm
Gädda min 40 max 70 cm
Fiske från broar och båtar är
inte tillåtet.
Så kallat ryckfiske är inte
heller tillåtet.
Fiskekort för mete gäller allt
fiske med flöte och metkrok
som används tillsammans med
metspö. Allt annat fiske räknas
som spinnfiske och kräver ett
dygns- eller årskort för
spinnfiske.
Kom slutligen ihåg att alltid visa hänsyn mot fastighetsägare
vid ån. Beträd ej tomter eller annans mark när du fiskar.
Vid Trosa Kvarn
i trappan/forsen
gäller fiskeförbud
året runt.
Du ska alltid ha ditt fiskekort
ifyllt med dig under fisket.
Kortet är personligt och avser
fiske med handredskap. På
begäran av tillsyningsman ska du
visa upp kortet och din fångst.
Läs på om Allemansrätten.
Trosa
Nedre fiskevårdsgräns
15 sep t.o.m. 31 dec
Förbud mot allt fiske
med undantag av mete
Trosa Amatörfiskeklubb
Tfn 0156 160 86
www.trosaafk.net
senast redigerad 2011 11 22
Edanö