Matteläxa v.38
4a & 4b
1. Avrunda till närmaste tiotal.
a) 111 _______ b) 94 _______
c) 98 ________
d) 117 _______ e) 102 _______
f) 123 ________
g) 106 _______ h) 89 _______
i) 119 ________
2. Ungefär hur många åskådare såg de olika matcherna?
Skriv det närmaste hundratalet.
Match
Antal
Ungefärligt
åskådare
antal
Malmö – Kalmar
2768
2800
Örebro – Norrköping
5119
GAIS – Örgryte
482
AIK – Djurgården
3512
Helsingborg - Trelleborg
921
3. Lägg till 10 i taget.
3280 3290 ______ ______ ______ ______
4. Lägg till 50 i taget.
1850 1900 ______ ______ ______ ______
5. Fortsätt mönstret och skriv det tal som följer
a) 175 200 225 _____ _____ _____ _____
b) 80 85 90 _____ _____ _____ _____
6. Ringa in rätt svar.
a) Talet före 500 =
409
519
499
b) 4444 – 400 =
4404
4044
4040
c) 203 + 60 =
209
803
263
d) Talet efter 2509 =
2510
2600
2519
e) 9000 + 6 =
9600
9006
9060
f) 433 – 30 =
403
400
133
7. Skriv en räknesaga till talet 200 – 127
UTMANINGEN! (OBS! frivilligt)
8. Anna köper en cd-skiva för 120 kr och en bok som är hälften så
dyr.
a) Vad kostar boken som Anna köper?
b) Vad kostar de två sakerna tillsammans?
c) Hur mycket får hon tillbaka om hon betalar med två hundralappar?
9. Rita en tallinje för talen femtio till hundra. Gör markeringar
(skutt) så att det är lätt att rita av tallinjen. Visa så noga du kan var
följande tal finns på din tallinje.
a) 51 b) 97 c) 72 d) 68
10. Eddie har hälften så många skivor som Betty. Om Leila haft 10
fler, skulle hon ha haft dubbelt så många som Betty. Hur många
skivor har var och en? Finns det fler svar?
11. Betty och Leila bygger lego. Betty lånar ut en fjärdedel av bitarna
till Leila. Då har de 60 var. Hur många legobitar hade de från början?
Visa hur du har tänkt.