Uploaded by User422

Legobitsutmaningen

advertisement
Legobitsutmaningen - Matematik
Beskrivning
10-15 legobitar i olika storlekar och färger
Använd alla legobitarna för att slutföra varje uppgift. Måla en bild för
varje avslutad uppgift.
Vilken är den högsta byggnaden du kan bygga med alla dina legobitar?
Vilken är den lägsta byggnaden du kan bygga med alla dina legobitar?
Bygg en bokstav från alfabetet med alla dina legobitar.
Bygg en siffra med alla dina legobitar.
En matematikuppgift där man behöver fundera och konstruera.
Eleven ska rita av hur den byggt och rita ut varje bit för sig i
konstruktionen.
Download
Random flashcards
Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards