Uploaded by User422

Legobitsutmaningen

Legobitsutmaningen - Matematik
Beskrivning
10-15 legobitar i olika storlekar och färger
Använd alla legobitarna för att slutföra varje uppgift. Måla en bild för
varje avslutad uppgift.
Vilken är den högsta byggnaden du kan bygga med alla dina legobitar?
Vilken är den lägsta byggnaden du kan bygga med alla dina legobitar?
Bygg en bokstav från alfabetet med alla dina legobitar.
Bygg en siffra med alla dina legobitar.
En matematikuppgift där man behöver fundera och konstruera.
Eleven ska rita av hur den byggt och rita ut varje bit för sig i
konstruktionen.