n-hörningar - math.chalmers.se

advertisement
Universitetsförberedande matematik 50p
Konstruera regelbundna n-hörningar
Det här avsnittet handlar om att konstruera regelbundna n-hörningar med endast penna, papper,
linjal och passare till hands. Vad ni ska göra är att skriva in regelbundna månghörningar i en
cirkel med radie 1 ( 1 längdenhet kan motsvara 4-5 cm).
1. Konstruera en regelbunden 6-hörning inskriven i en cirkel. Vad blir vinkeln mellan två
radier till intilliggande hörn? Vad blir sidlängden? Vad är vinkeln mellan två intilliggande
sidor?
2. Konstruera en regelbunden 3-hörning och svara på samma frågor som i 1.
3. Konstruera en regelbunden 4-hörning. Samma frågor som i uppgift 1.
4. Konstruera en regelbunden 5-hörning. Tips! Börja med att konstruera en regelbunden
10-hörning. Även här, samma frågor som i uppgift 1.
Download