Livsmedelsklassade premium smörjmedel

advertisement
Livsmedelsklassade
premium smörjmedel
JAX Flow-Guard Synthetic Hydraulic Fluids
ISO VG 22, 32, 46, 68, 100
Hydrauloljor med extremt hög prestanda.
Lämplig för de flesta typer av hydraulik. Högsmörjande.
Mycket lämplig för alla typer av luftkompressorer.
NSF H1- godkänd
med Micronox®
Egenskaper och fördelar
•
•
•
•
•
•
•
•
Användningsområde
Mycket bra slitageskydd
Mycket hög oxidationsstabilitet
Klarar höga temperaturvariationer
Snabb separation av luft och vatten
Kraftigt korrosionsskydd
Klarar mycket långa bytesintervaller
Kosher och Pareve godkänd
Bakterieeliminerande
•
•
•
•
•
•
•
•
Hydraulolja
Skruv-, lamell- och kolvkompressor
Växellådor i frysanläggningar
Hydraulik i frysanläggningar
Lagersmörjning
Smörjning av kedjor och conveyors
Vid hög belastning och hög temperatur
Vid långa bytesintervall
Jax Flow-Guard Synthetic hydraulolja är baserad på en syntetisk polyalfaolefin (PAO) med
högt viskositetsindex vilket medför att oljan klarar temperaturförändringar med mindre
variationer i viskositeten. Lämplig för användning vid låga temperaturer. Energibesparande.
Oljan klarar extremt hög belastning genom ett avancerat additivpaket. För hydrauliksystem
erhålls ett fullgott slitageskydd även för vingpumpar där höga tryck förekommer.
Möter belastningssteg fzg 12 redan vid ISO VG 22. Det innebär att den är synnerligen lämplig
även för högt belastade växellådor vid mycket låga temperaturer. Oxidationsstabiliteten är
mycket hög vilket medger långa bytesintervall.
Oljan separerar effektivt både vatten och luft vilket motverkar oxidation och kavitation.
Oljan innehåller det antibakteriella additivet Micronox® vilket medför att bakterier som
upptas av oljan elimineras snabbt och spridning av bakterierna förhindras.
Möter nedanstående specifikationer
Denison HF-0, HF-1 och HF-2, Racine Variable Volume Pumps, US Steel 127 och 136,
Vickers M-2950-S och I286-S, Cincinnati Milacron P-68, P-69 och P-70,
FDA 21 CFR 178.3570, USDA/NSF kategori H1 ”smörjmedel med tillfällig
livsmedelskontakt”.
LUBITAS AB
Postadress
Lubitas AB
Nedre Fogelbergsgatan 9B
411 28 GÖTEBORG
Hemsida
www.lubitas.se
E-Mail
[email protected]
Telefon
031-68 11 82
Datum 091124
JAX Flow-Guard Synthetic
Hydraulic 22, 32, 46, 68, 100
Tekniska data:
ISO VG
Viskositet vid 40 °C, mm²/s.
Viskositet vid 100 °C, mm²/s.
Viskositetsindex
Lägsta flytpunkt, °C
Flampunkt, °C
Brinnpunkt, °C
Kopparkorrosionstest
Korrosionstest A, Dest. vatten
Korrosionstest B, Synt. Saltvatten
4-Ball Wear, mm
Skumningstest Sekvens I
Skumningstest Sekvens II
Skumningstest Sekvens III
FZG Test, uppnått belastningssteg
Separation av olja/vatten (minuter)
TOST Life, timmar
Färg
NSF Registrering nr/Kat. H1
22
32
22,7
32,4
4,6
5,9
117
129
-66
-54
228
234
260
260
1a
1a
godkänd
godkänd
godkänd
godkänd
0,48
0,45
4/0
4/0
2/0
4/0
2/0
6/0
12
12+
40-40-0 (15) 40-40-0 (20)
10.000+
10.000+
Klar, färglös Klar, färglös
129240
129249
46
68
46,9
68,3
7,6
9,8
128
125
-42
-42
240
246
262
294
1a
1a
godkänd
godkänd
godkänd
godkänd
0,45
0,45
8/0
10/0
6/0
4/0
6/0
6/0
12+
12+
40-40-0 (20) 40-40-0 (20)
10.000+
10.000+
Klar, färglös Klar, färglös
129248
129241
100
100,0
13,0
127
-42
240
300
1a
godkänd
godkänd
0,40
10/0
6/0
6/0
12+
40-40-0 (20)
10.000+
Klar, färglös
129242
ASTM
D445
D445
D2270
D97
D92
D92
D130
D665
D665
D4172
D892
D892
D892
D1401
Emballage:
1/1 fat: 208 liter
Hink 18,9 liter
LUBITAS AB
Postadress
Lubitas AB
Nedre Fogelbergsgatan 9B
411 28 GÖTEBORG
Hemsida
www.lubitas.se
E-Mail
[email protected]
Telefon
031-68 11 82
Datum 091124
ISO/DIN
ISO 3104
ISO 3104
ISO 2909
ISO 3016
ISO 2592
ISO 2592
ISO 2160
ISO 7120
ISO 7120
ISO 6247
ISO 6247
ISO 6247
DIN 51354
ISO 6614
ISO 7624
Download