pressmeddelande

advertisement
PRESSMEDDELANDE
PYROSEQUENCING STÄRKER PATENTSKYDDET FÖR SIN KÄRNTEKNOLOGI
GENOM ATT FÅ TVÅ NYA PATENT GODKÄNDA I USA
Uppsala den 28 augusti 2001-- Pyrosequencing AB (Stockholm: PYRO A), som utvecklar,
tillverkar och marknadsför system för DNA-sekvensering inom tillämpad genetisk analys, meddelar
idag att ytterligare två patent rörande företagets teknologi Pyrosequencing™ godkänts i USA. U.S.
Patent No. 6,210,891 och U.S. Patent No. 6,258,568 omfattar metoder för DNA-sekvensering
baserade på detektion i realtid av pyrofosfat och förbättringar inom kemidelen av Pyrosequencings
innovativa teknologi för genetisk analys. Dessa nya patent kompletterar och stärker företagets
patentskydd av metoden för sekvensering genom syntes, en automatisk metod för att fastställa
bassekvensen hos DNA eller RNA.
”Dessa båda nya patent ger ytterligare skydd för de unika kemi- och sekvenseringssystem som
utgör kärnan i Pyrosequencing™”, säger Erik Walldén, VD och koncernchef för Pyrosequencing
AB. ”Vi har nu ett starkt patentskydd för våra kärnteknologier och vi fortsätter att bygga upp värdet
hos vår teknologiplattform. Dessutom utvecklar vi nu nya produktkoncept inom molekylärdiagnostik
som utnyttjar våra patent inom hjärt/kärlsjukdomar och andra kliniska områden.”
U.S. Patent 6,210,891 omfattar metoder för att sekvensera DNA där inkorporeringen av
kvävebaser (nukleotider) är kopplad till frisättning av pyrofosfat (PPi) och där detektion av PPi sker
via en ljussignal. PPi utlöser en luciferin/luciferas-baserad enzymatisk kaskad som producerar en
ljuspuls vilken är proportionell mot den mängd bas som inkorporeras. Sekvenseringen eller
inkorporeringen av baser kan följas kontinuerligt, då sekvensering och detektion äger rum
samtidigt, som delar av samma process.
Det andra patentet, U.S. Patent 6,258,568, omfattar en förbättrad metod för DNA-sekvensering,
där frisättning av pyrofosfat detekteras när nya nukleotider läggs till en växande DNA-sträng och
de nukleotider som ej inkorporerats sedan bryts ned genom tillsättande av ett
nukleotidnedbrytande enzym. För att kunna utföra snabb och exakt sekvensering utan ett stort
antal tvättsteg måste de nukleotider som inte inkorporeras avlägsnas innan de efterföljande
nukleotiderna tillsätts. Genom användning av ett nukleotidnedbrytande enzym underlättas snabb,
exakt och enkel sekvensering utan ett stort antal tvättsteg. Dessutom stänger det
nukleotidnedbrytande enzymet av ljusreaktionen så att nästa sekvenseringsreaktion kan starta.
Patentet omfattar avlägsnandet av detta nukleotidöverskott med enzymer som, t ex apyras.
Dessa nya patent stärker ytterligare patentportföljen kring Pyrosequencings teknologier för
sekvensering och DNA-analys, som även omfattar ett brett patent för sekvensering genom syntes
oavsett detektionsmetod. Patentet för sekvensering genom syntes omfattar metoder för att
PYROSEQUENCING AB
VALLONGATAN 1, 752 28 UPPSALA
TELEFON: 018 - 56 59 00, FAX: 018 - 59 19 22
[email protected], www.pyrosequencing.com
fastställa sekvensen av DNA eller RNA-molekyler genom att detektera inkorporeringen eller
tillägget av specifika nukleotider till en växande sträng av DNA eller RNA. Om nukleotiden är
komplementär till den oparade nukleotid som finns i matriskedjan läggs den till som en byggsten i
den växande strängen. Ett polymeras-enzym hjälper till att lägga till nukleotiderna till den växande
eller nysyntetiserade strängen av DNA eller RNA och denna inkorporering kan detekteras med
hjälp av olika metoder.
Om Pyrosequencing AB
Pyrosequencing AB utvecklar, tillverkar och säljer kompletta system för tillämpad genetisk analys,
baserade på företagets patenterade teknologi Pyrosequencing™, en lättanvänd teknik för DNAsekvensering. Pyrosequencings teknologi har på kort tid etablerat företaget som en av de ledande
leverantörerna av systemlösningar för DNA-analys med hög och jämn precision för användning vid
forskningsinstitutioner samt vid läkemedels-, genetik- och agrobioteknikföretag.
Systemet PSQ™96 används tillsammans med SNP mjukvara och reagenskit för analys av SNPs
(single nucleotide polymorphisms) av kunder som AstraZeneca, GlaxoSmithKline, the Harvard
Center for Cancer Prevention, the National Institutes of Health (NIH) i USA, Karolinska Institutet
och DuPont Agriculture. Företagets reagenskit och mjukvara för sekvensanalys används
tillsammans med systemet PSQ™96 för att identifiera genspecifika DNA-sekvenser i applikationer
där snabbhet och enkel användning är viktiga egenskaper, t ex vid typning av bakterier och virus.
Pyrosequencing AB har sitt huvudkontor i Uppsala och den nordamerikanska verksamheten är
lokaliserad i Westborough utanför Boston, Massachusetts. Företaget har säljkontor och
samarbeten med distributörer i Europa, Asien och Stillahavsområdet samt Mellersta Östern.
Pyrosequencing AB är noterat på OM Stockholmsbörsen.
www.pyrosequencing.com.
FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:
Pyrosequencing AB
Erik Walldén
VD och koncernchef
Theresa McNeely, Sr. Director
Investor & Public Relations
[email protected]
Tel: 018-56 59 02 eller 070-326 98 70
[email protected]
Tel: +1 877 797 6767
PYROSEQUENCING AB
VALLONGATAN 1, 752 28 UPPSALA
TELEFON: 018 - 56 59 00, FAX: 018 - 59 19 22
[email protected], www.pyrosequencing.com
Download