PD-PR-00188-SV ORAcollectDNA User instructions

advertisement
h OCR-100
För in vitro-diagnostik
SVENSKA
Instruktioner för provtagning:
1
Öppna förpackningen och ta bort samlaren utan
att vidröra svampen. Placera svampen så långt bak
i munnen som du kan utan att orsaka kväljningar
och gnugga längs det nedre tandköttet (se närbild)
med en fram och tillbaka-rörelse. Gnugga försiktigt
mot tandköttet 10 gånger. Undvik om möjligt att
gnugga mot tänderna.
2
3
4
2
Upprepa försiktigt gnuggandet ytterligare 10 gånger
på motsatt sida av munnen längs det nedre tandköttet.
3
4
5
4
5
Försiktighetsåtgärder vid insamling:
Se till att svampens spets INTE kommer i kontakt
med någon annan yta före insamlingen.
Givaren får INTE ha ätit, druckit, rökt eller
tuggat tuggummi under minst 30 minuter före
ett salivprov.
1
Användningsområde: Denna produkt är
utvecklad för uppsamling och stabilisering
av DNA från mänskliga munprov.
Innehåll: Innehåller 1 provtagningssats.
Varningar och försiktighetsåtgärder:
Kvävningsrisk. Var försiktig när du för in
svampen i munnen.
1
2
Tvätta av med vatten om vätskan kommer i
kontakt med ögon eller hud. Får ej förtäras.
Se säkerhetsdatablad på adressen
www.dnagenotek.com.
3
Håll röret upprätt för att förhindra att vätskan i röret
rinner ut. Skruva loss det blå locket från provröret utan
att vidröra svampen.
Förvaring: 15l30°C
15 x
Sammanfattning och förklaring av satsen:
ORAcollect•DNA är en sats för egenprovtagning
som ger material och anvisningar för insamling
av mänskligt oralprov.
2
3
4
5
Vrid locket upp och ner, stick in svampen i röret och
stäng locket ordentligt.
Symbolförklaringar:
h
Katalognummer
VIn vitro medicinteknisk produkt avsedd
15 x
för diagnostik
C
M
P
15:l30:
H
3
CE-märkning
Tillverkare
Behörig representant
Anvisning för förvaring
Industripatent
4
5
Vänd på det tillslutna röret och skaka kraftigt 15 gånger.
Ta prov senast (använd före)
Om du behöver givaranvisningar på andra språk,
se http://dnagenotek.com/DNA_Genotek_
Support_Lit_UI_OCR-100.html
Tillverkad i Kanada
M DNA Genotek Inc.
Ottawa, ON, Kanada K2K 1L1
Tel.: 1 613 723 5757
[email protected]
www.dnagenotek.com
Utmärkta prov • Dokumenterad effekt
15 x
Amerikanskt patent nr 7 482 116; Europeiskt patent
nr 1 513 952 och sökt patent;
P
Emergo Europe
Molenstraat 15, 2513 BH Haag, Nederländerna
Tel: (+31) (0) 70 345 8570 Fax: (+31) (0) 70 346 7299
© 2011 DNA Genotek Inc. Med ensamrätt.
PD-PR-00188-SV Issue 1/2011-06
VC
Download