provtagningsinstruktioner för parasitprov

advertisement
PROVTAGNINGSINSTRUKTIONER FÖR PARASITPROV
Beroende på vilken analys som ska utföras på laboratoriet kan du ha fått
- ett provtagningsrör som innehåller en vätska
och / eller
- ett tomt provtagningsrör.
Om du har fått ett rör som innehåller vätska är det viktigt att vätskan är kvar i röret
och att avföringen kommer ner ordentligt i vätskan.
Gör så här:
1) Provrören ska vara märkta med ditt personnummer och namn. Skriv
provtagningsdatum på etiketten.
2) Samla upp avföring på ett papper eller i ett väl rengjort kärl.
3) Skruva av locket på röret. Ta en ”teskedsstor” bit avföring med skeden som
sitter fast i locket. Stoppa ner avföringen i röret och skruva på locket ordentligt.
Är avföringen mycket lös, häll lite i röret.
4) Stoppa ner röret i en transporthylsa och skruva på locket.
5) Lämna eller skicka provrören till din vårdcentral, läkarmottagning eller
motsvarande. Provet ska helst lämnas in samma dag eller morgonen efter du
har tagit provet (du kan ha provet i rumstemperatur eller kyl tills du lämnar in
det).
Vid ev. frågor kontakta Mikrobiologen tel: 035 / 13 18 50
Röret med vätska innehåller 2% formaldehydlösning och ska förvaras oåtkomligt för barn.
Skölj noga om vätskan kommer i kontakt med huden.
( Formaldehyd är irriterande och misstänks kunna ge cancer vid långvarig exponering).
Klinisk mikrobiologi och
Vårdhygien Halland
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 Halmstad
Tfn: 035-13 18 50
Fax 035-13 18 69
[email protected]
www.regionhalland.se/mikrobiologen
Download